Yn Ivory Coast, agor “ysgol i wŷr” yn Guiglo


Yn Ivory Coast, agor “ysgol i wŷr” yn Guiglo

 © Glez

© Glez

Cyhoeddwyd ar 4 Rhagfyr, 2023

Darllen: 2 funud.

Mae negeseuon yn dod ar eu traws yn well pan gânt eu geirio â hiwmor ac maent yn ofalus i beidio ag eithrio. Yn ystod yr Wythnos Cynllunio Teulu Rhanbarthol hon, mae'r gwahanol actorion sefydliadol Ivorian wedi gwneud popeth i gynnwys y bobl gwrywaidd i'w dadleuon, weithiau yn ymylu ar ddrygioni. Presennol i mewn rhanbarth Cavally, Rhagfyr 2 hwn, y Gweinidog Gwladol, Gweinidog y Gwasanaeth Sifil a Moderneiddio'r Weinyddiaeth llawenhau yn y ffaith y “Mae tadau sy’n taro merched yn diflannu yn Cavally”. Hefyd yn llywydd y Cyngor Rhanbarthol, galwodd yn uniongyrchol am “gymeradwyo” y dynion.

Fel y cymerir pob rhyw i ystyriaeth yn les polisïau teuluol yn cael eu gwneud gyda dos da o hiwmor, Anne Désirée Ouloto galw am y clod am gyfranogiad “tadau” yn yr ysgol newydd sbon ar gyfer gwŷr Guiglo a Petit Gloizon. Y gwrywod qui cytuno i roi'r gorau i ddogn dda o machismo a dysgu'r syniad o gynllunio teulu “fel bod y fenyw yn gyfforddus yn y cartref”.


y gweddill ar ôl yr hysbyseb hwn


Gwraidd yn y patriarchaeth

Mae'r cysyniad o ysgol i wŷr eisoes wedi bod arbrofi yn Niger, yn 2011, ac yn Burkina Faso, yn 2019. Mae myfyrwyr gorau'r ysgol yn teithio i bentrefi cyfagos i hyrwyddo cynllunio teulu, ymweliadau â'r ganolfan iechyd, ymgynghoriadau cyn-geni, genedigaeth yn mamolaeth neu hyd yn oed brechiad. Oherwydd y cyfle am ddadl ar gyd-fyw priodasol da yw lleidr pob dimensiwn teuluol arall. Felly y mae gyda materion iechyd - gyda bylchau, bob amser yn y cefndir y genedigaethau – ond hefyd heriau cyfreithiol, materion yn ymwneud ag arweinyddiaeth merched neu optimeiddio addysg plant.

Mae hyn oherwydd nad gwŷr sy'n ymdrybaeddu mewn patriarchaeth yw'r unig rai sy'n gyfrifol am drais rhyw a beichiogrwydd digroeso. Yng nghyfarfod Guiglo, yn bendant nid oedd Anne Ouloto yn brin o hanesion: “Yn Abengourou, fe wnaeth myfyrwraig drwytho saith merch, ar yr adeg pan oeddwn i’n Weinidog Menywod, Teulu a y Plentyn", mewn gwlad lle mae “erthyliad wedi’i wahardd”. Mae popeth felly yn fater o gyfathrebu da, yn enwedig ar bynciau tabŵ o rywioldeb, rhwng pob aelod o'r teulu, boed yn fenyw neu'n wrywaidd, yn oedolyn. ou mân.

Y Bore.

Bob bore, derbyniwch y 10 gwybodaeth allweddol ar newyddion Affricanaidd.

Image

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.jeuneafrique.com/1511085/politique/en-cote-divoire-ouverture-dune-ecole-des-maris-a-guiglo/


.