Yn 2024, mae'r Weinyddiaeth Dwristiaeth yn bwriadu gwario 4 biliwn FCFA ar ei gweithrediadau, neu 50% o'i chyllideb

Yn 2024, mae'r Weinyddiaeth Dwristiaeth yn bwriadu gwario 4 biliwn FCFA ar ei gweithrediadau, neu 50% o'i chyllideb

Amddiffynnodd Bello Bouba Maïgari (llun), y Gweinidog Gwladol, y Gweinidog Twristiaeth a Hamdden, gyllideb ei adran weinidogol ar Dachwedd 2 gerbron aelodau Pwyllgor Cyllid a Chyllideb y Cynulliad Cenedlaethol. O'r ddogfen gyflwyno y llwyddodd SBBC i gael copi ohoni, adroddir bod y weinidogaeth hon yn gofyn am 8,5 biliwn FCFA ar gyfer y flwyddyn 2024. Bydd hanner yr amlen hon yn mynd at gostau gweithredu, hy 4,3 biliwn FCFA. Felly mae'r Weinyddiaeth Dwristiaeth yn bwriadu defnyddio 1,7 biliwn FCFA ar gyfer cyflogau ei staff, 363 miliwn FCFA ar gyfer “treuliau personél eraill” a 2,1 biliwn FCFA ar gyfer “nwyddau a gwasanaethau eraill”.
Mae'r 4 biliwn FCFA sy'n weddill wedi'u cynnwys yng nghyllideb buddsoddi cyhoeddus y weinidogaeth hon. Dylid trosglwyddo biliwn o FCFA i 27 o awdurdodau lleol datganoledig a 300 miliwn o FCFA i'r Rhanbarthau.
Bydd y “prosiectau mawr eraill i'w cyflawni” a'u dosbarthu ymhlith y gwahanol raglenni yn defnyddio 2 biliwn FCFA. Mae'r rhain yn cynnwys datblygu safleoedd twristiaeth fel parhad y gwaith datblygu ar ganolfan dwristiaid Ebodje yn Campo Kribi, yn rhanbarth y De, parhad y gwaith adsefydlu ar westy Ayaba yn Bamenda a'r rhai o ymestyn Canolfan Dderbyn Kribi. . “Y brif dasg yn 2024 fydd ehangu parhaus y seilwaith yng ngorsafoedd morol Lagdo a Maga yn rhanbarthau’r Gogledd a’r Gogledd Pell,” meddai’r Gweinidog Bello Bouba Maïgari.
Yn 2023, elwodd y Weinyddiaeth Dwristiaeth o gyllideb o 7,2 biliwn FCFA. Gyda chyllideb weithredol o 4 biliwn FCFA, defnyddiwyd 1,9 biliwn heb gynnwys cyflogau, mae'r gweinidog yn hysbysu.
ALl

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.stopblablacam.com/societe/0412-11565-en-2024-le-ministere-du-tourisme-prevoit-depenser-4-milliards-fcfa-pour-son-fonctionnement-soit-50-de-son-budget


.