Traffig yr M4 YN FYW: Damwain enfawr ger Pont Tywysog Cymru yn cau traffordd | DU | Newyddion

Traffig yr M4 YN FYW: Damwain enfawr ger Pont Tywysog Cymru yn cau traffordd | DU | Newyddion

Mae ciwiau’n tyfu ar yr M4 ger Pont Hafren wrth i ddamwain ddifrifol orfodi’r ffordd i gau. Digwyddodd y digwyddiad yn oriau mân y bore yma (Rhagfyr 4).

Mae camerâu traffig National Highways yn dangos bod gyrwyr wedi’u hatal ar y darn ar ôl gwrthdrawiad rhwng lori a char rhwng cyffordd 22 (M49) a chyffordd 21 (M48). Mae criwiau brys ar leoliad.

Mae Heddlu Avon a Gwlad yr Haf wedi cadarnhau bod eu swyddogion yn delio â “gwrthdrawiad ag anafiadau difrifol”, gyda phobl ar eu gwyliau sy’n ceisio cyrraedd Maes Awyr Bryste wedi’u rhybuddio am anhrefn ar y ffyrdd.

Dywedodd llefarydd ar ran Highways England: “Mae’r #M4 AR GAU tua’r dwyrain rhwng cyffordd 22 yr M49 a C21 yr M48 oherwydd gwrthdrawiad aml-gerbyd. Mae'r gwasanaethau brys yn y fan a'r lle. Mwy o wybodaeth i ddilyn. » Dywedir bod oedi hyd at awr, gyda thebygolrwydd y gall y raddfa amser hon dyfu.

Mae hwn yn blog byw. Dilynwch am y diweddariadau diweddaraf.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf yn SAESNEG ar https://www.express.co.uk/news/uk/1841761/m4-crash-live-severe-delays


.