Sylwadau Lando Norris ar weithio fel tîm yn dweud y cyfan am Oscar Piastri | F1 | Chwaraeon

Sylwadau Lando Norris ar weithio fel tîm yn dweud y cyfan am Oscar Piastri | F1 | Chwaraeon

Yn ystod diweddar sgwrs gyda Tom Daley, Rhannodd Norris fewnwelediadau i'r hyn y gallai fod ei angen i sicrhau ei gyntaf Fformiwla 1 Buddugoliaeth Grand Prix. Pan ofynnwyd iddo a yw ennill ras yn erbyn cyd-chwaraewr cystal ag ennill ras, cydnabu Norris, er y gall cystadleuaeth rhwng timau godi yn F1, pwysleisio'r agwedd tîm sydd orau i'w dîm greu harmoni.

“Ar hyn o bryd, mae’n gêm tîm,” meddai Norris. “Rwy’n gwybod os ydw i eisiau ennill ras yn 2024 neu 2025, y peth gorau yw gweithio, wyddoch chi, mewn harmoni fel tîm, cymaint ag y gallwch. Felly rydych chi'n helpu'ch gilydd, rydych chi'n gweithio gyda'ch gilydd, neu rydych chi'n gwneud beth bynnag y gallwch chi fel tîm. »

Ym mis Chwefror. 2022, cyhoeddodd McLaren fod Norris wedi arwyddo estyniad contract, gan ei ymrwymo i'r tîm tan o leiaf 2025. Yna cafodd ei baru â Piastri i helpu i sicrhau pwyntiau tymor cyntaf McLaren yn Grand Prix Awstralia.

Daeth Piastri â chytundeb i ben gydag Alpine yn gynnar i ymuno â McLaren ar ôl Grand Prix Abu Dhabi. Gorffennodd ef a Norris yn ail ac yn drydydd y tu ôl i Max Verstappen Red Bull yn Grand Prix Qatar 2023. Roedd gorffeniad yr ail safle 4.8 eiliad yn unig y tu ôl i Verstappen a'r lleoliad gorau i Piastri'r flwyddyn.

Cafodd Norris a ddatgelodd ei gysylltiad â Piastri ei ffurfio ar sylfaen o ymddiriedaeth a pharch unwaith y ymunodd yr Awstraliad 22 oed â thîm McLaren. Yn ôl pob sôn, roedd yr amgylchiadau ynghylch ymadawiad Piastri o Alpine, a oedd yn cynnwys bylchau cytundebol, wedi achosi anghymeradwyaeth ymhlith nifer o ffigurau o fewn rheolaeth Fformiwla 1.

“Mae’r cyfan yn dda, a dweud y gwir. Mae'n foi normal iawn [ac] i lawr i'r Ddaear. Dim ego. Jest ie, boi normal. Rydyn ni'n dod ymlaen yn dda iawn,” meddai Norris.

“Mae’n eithriadol o dda, yn gystadleuol, yn gyd-chwaraewr da. Rwy'n meddwl ein bod eisoes wedi meithrin llawer o barch ac ymddiriedaeth tuag at ein gilydd. Mae gan y ddau ohonom y diddordeb gorau wrth galon, sef helpu'r tîm. »

“Pan ti’n cyrraedd rasio am y cyntaf a’r ail mewn ras, dyna pryd mae pethau, dw i’n meddwl, yn newid llawer iawn,” parhaodd. “Nawr, p’un a yw un ohonom yn gorffen yn 15fed neu’n 16eg, ar ddiwedd y dydd, nid oes cymaint o bwys â hynny i mi. Ydw. Rwy'n teimlo fy mod yn aelod tîm da. Mae'n well gen i gyd-dynnu â'm cyd-chwaraewyr na pheidio. Rwyf bob amser yn ceisio gwneud iddo weithio mewn ffyrdd gwell. »

Yng ngemau Pencampwriaeth Gyrwyr 2023, sicrhaodd Norris a Piastri y 6ed a'r 9fed safle, yn y drefn honno.

Methodd McLaren â chofrestru Grand Prix yn 2023. Gorffennodd y tîm yn 4ydd yn y safleoedd gyda chyfanswm o 302 o bwyntiau, gan lusgo y tu ôl i Red Bull, Mercedes, a Ferrari ar gyfer Pencampwriaeth yr Adeiladwyr.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf yn SAESNEG ar https://www.express.co.uk/sport/f1-autosport/1841728/lando-norris-oscar-piastri


.