Sut i dynnu llwydni o fframiau ffenestri ar unwaith gydag eitem 99c

Sut i dynnu llwydni o fframiau ffenestri ar unwaith gydag eitem 99c

Mae Windows fel arfer yn rhoi llwydni yr amodau gorau ar gyfer twf yn ystod cyfnodau oer a gwlyb.

Anwedd gall ffurfiau ar ffenestri ddiferu i lawr ar y silff ffenestr, gan ddarparu sborau llwydni gyda'r amgylchedd llaith sydd ei angen arnynt i dyfu.

Mae fframiau ffenestri wedi'u gorchuddio â baw, llwch a chwilod marw neu wedi'u gwneud o bren yn golygu bod mwy na digon o ddeunydd organig i lwydni fwydo. 

I'w wneud yn waeth, gall llenni a bleindiau pan fyddant ar gau hyd yn oed ddal aer llaith a llaith.

Bydd aelwydydd yn gweld y gall llwydni dyfu'n gyflym iawn o dan yr amodau hyn a lledaenu'n fuan i'r waliau, y llenni a'r bleindiau cyfagos.

Gan gael ei hun yn “ffiaidd” gan gyflwr ei ffrâm ffenestr, aeth un ddynes ati glanhau iddynt â chwistrell boblogaidd y darganfu'n fuan ei fod yn “waredwr”.

Gan fynd ar dudalen Facebook Mrs Hinch Army Cleaning Tips, ysgrifennodd Shania Haskin: “Roedd yn ffiaidd dweud mai dyma ffrâm ffenestr fy ystafell wely. 

“Wedi profi chwistrell yr Wyddgrug a llwydni o Astonish ac mae'n flas. Fe weithiodd bron yn syth!”

Rhannodd Shania hefyd cyn ac ar ôl lluniau o'i ffrâm ffenestr. Yn y llun cyntaf roedd y ffrâm wedi'i gorchuddio â llwydni du ac yn yr ail, nid oedd unrhyw olion ar ôl.

Mae chwistrell llwydni a llwydni Astonish yn gynnyrch poblogaidd ar gyfer tynnu llwydni o ystod o ardaloedd o amgylch y cartref.

Mae hefyd yn rhad i'w godi gan ei fod yn adwerthu ar-lein am 99c yn Green yn Hanfodol aur mewn siopau yn B ac M am £ 1.19.

I'r rhai sy'n dymuno dilyn y llwybr naturiol, finegr gwyn Gall fod yn effeithiol wrth gael gwared â llwydni ffenestr, yn ôl yr arbenigwyr yn Gêm Werdd.

I wneud hynny, dechreuwch trwy ychwanegu finegr gwyn i botel chwistrellu a'i gymhwyso'n hael dros y mowld.

Gan fod y finegr “angen amser i dorri'r mowld”, argymhellir ei adael am awr i eistedd.

Unwaith y bydd yr amser ar ben, gyda phrysgwydd hen brws dannedd i ffwrdd y llwydni a sychwch yr wyneb i lawr gyda dŵr cynnes a sychu yr ardal.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.express.co.uk/life-style/property/1841412/how-to-remove-mould-window-frames


.