Rhwydwaith ffyrdd: “Mae 41% o ffyrdd Camerŵn mewn cyflwr gwael”, y Gweinidog Gwaith Cyhoeddus


Rhwydwaith ffyrdd: “Mae 41% o ffyrdd Camerŵn mewn cyflwr gwael”, y Gweinidog Gwaith Cyhoeddus

Yn ôl datganiadau gan y Gweinidog Gwaith Cyhoeddus, Emmanuel Nganou Djoumessi, mae 41% o rwydwaith ffyrdd Camerŵn mewn cyflwr gwael ar hyn o bryd. Datgelwyd y wybodaeth hon wrth gyflwyno’r ddogfen berfformiad ar gyfer y flwyddyn 2024 gerbron Pwyllgor Cyllid a Chyllideb y Cynulliad Cenedlaethol.

Ar hyd yr amcangyfrifir ei fod yn fwy na 121 km, mae'r gweinidog yn nodi bod "000% o'r ffyrdd mewn cyflwr traffig da neu gyfartalog". Fodd bynnag, effeithir yn arbennig ar ffyrdd rhanbarthol neu ddinesig, yn enwedig yn ystod y tymor glawog, gyda mannau torri aml.

Mae'r Weinyddiaeth Gwaith Cyhoeddus hefyd yn nodi bod hyd y rhwydwaith ffyrdd wedi cynyddu o 55 km yn 000 i 2010 km yn 121, cynnydd o fwy na 000%. Fodd bynnag, mae adnoddau a ddyrannwyd i gynnal a chadw wedi'u rhewi ar 2023 biliwn FCFA, sy'n her fawr o ran sicrhau cyflwr da'r ffyrdd.

Mae’r Gweinidog Nganou Djoumessi yn priodoli’r sefyllfa hon i “amgylchedd economaidd ac ariannol pryderus”. Er gwaethaf y cyfyngiad hwn, mae'r Weinyddiaeth Gwaith Cyhoeddus wedi gosod amcanion uchelgeisiol ar gyfer y flwyddyn 2024. Mae'n dymuno darparu 860 km o ffyrdd asffalt, adsefydlu 22 km o ffyrdd asffalt, cynnal a chadw 504 km o ffyrdd asffalt a chynnal a chadw 2 km o faw ffyrdd.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://237actu.com/reseau-routier-41-des-routes-du-cameroun-sont-en-mauvais-etat-ministre-des-travaux-publics


.