mae'r cod mwyngloddio newydd yn gosod Sonamines ifanc yng nghanol y gêm

mae'r cod mwyngloddio newydd yn gosod Sonamines ifanc yng nghanol y gêm

Roedd y sesiwn seneddol diwedd blwyddyn bresennol hefyd yn gyfle i'r llywodraeth gyflwyno ei bil ar gyfer cod mwyngloddio newydd. Fe'i mabwysiadwyd yn y Cynulliad Cenedlaethol a'r Senedd. Mae yn awr yn aros am ei gyhoeddi. Dim ond saith mlwydd oed oedd y cod blaenorol. Fe'i mabwysiadwyd yn 2016. Ond nid yw ei archddyfarniad gweithredu erioed wedi'i gyhoeddi. Yn y cyfamser, ar ddiwedd 2020, crëwyd Sonamines. Felly roedd angen testun newydd o gwmpas y Cwmni Mwyngloddio Cenedlaethol ifanc hwn.

Wedi ei bostio ar:

1 mn

Fel yr eglurodd y Gweinidog Mwyngloddiau dros dro, yr Athro Fuh Calistus Gentry, wrth seneddwyr, mabwysiadwyd y cod newydd hwn ym mis Tachwedd “ yn gosod Sonamines yng nghanol gweithgaredd mwyngloddio " . I'w wneud yr unig un sy'n gymwys ar gyfer prynu a marchnata aur a diemwntau. A'r cyswllt hanfodol ar gyfer unrhyw rannu cynhyrchiad.

Aur, diemwntau, ond hefyd clai, calchfaen, haearn neu gopr… Mae gan Camerŵn adnoddau sylweddol nad ydynt yn cael eu hecsbloetio fawr ddim. Mae'r map o geisiadau am drwyddedau ymchwil yn dangos bod pob un o'r deg rhanbarth yn bryderus. Ond mae cyfraniad y sector i gyfoeth cenedlaethol yn parhau i fod yn isel. Sector sy'n dal i fod yn artisanal yn bennaf. Ac anffurfiol.

Ymhlith y beirniadaethau yn erbyn y cod mwyngloddio newydd hwn, mae is-lywydd plaid y SDF, yr economegydd Louis-Marie Kakdeu, yn gresynu at gynnal rhesymeg canoli nad yw'n cynnwys awdurdodau lleol yn ddigonol a rhesymeg allforio cynhyrchu ar ffurf deunyddiau crai. Mae'n credu nad yw'r testun yn annog trawsnewid lleol a datblygiad diwydiant.

Mae Justin Kamga, o gymdeithas Foder (Coedwigoedd a datblygu gwledig) yn gresynu at y diffyg ymgynghori â rhanddeiliaid maes wrth ddatblygu'r cod. Mae'n gobeithio y bydd cymdeithas sifil yn gallu ymuno â Bwrdd Cyfarwyddwyr Sonamines.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.rfi.fr/fr/afrique/20231204-cameroun-le-nouveau-code-minier-place-la-jeune-sonamines-au-centre-du-jeu


.