FILMIC Pro mewn perygl yn dilyn y newid i danysgrifiad? , IPHONE ADDICT

FILMIC Pro mewn perygl yn dilyn y newid i danysgrifiad?

Achosodd hyn lawer o siarad, ac mae’n ymddangos yn anad dim nad oedd llwyddiant y fformiwla newydd yno. Diwedd Awst 2022, yr ap recordio fideo FILMiC Pro (Dolen App Store - Am ddim - iPhone / iPad), yn llawn swyddogaethau "pro" (a hyd yn oed yn cael eu defnyddio gan rai gwneuthurwyr ffilm), newid i danysgrifiad misol, tanysgrifiad sy'n cyfateb o ran prisiau i bris net yr ap (h.y. 14,99 ewro / mis i gael mynediad at yr holl swyddogaethau). O hyn ymlaen, goroesiad yr ap sy'n ymddangos yn y fantol ers hynny os ydym i gredu Petapicsel, nad yw'n arfer lledaenu sibrydion llwydo, byddai'r tîm cyfan sy'n gyfrifol am FilMic Pro wedi cael eu tanio, gwybodaeth a ategwyd yn bennaf gan ymadawiadau cyhoeddedig (ac a gadarnhawyd ar LinkedIn) Neil Barham, sylfaenydd FilMic, a Christopher Cohen, rheolwr technegol yr ap. Byddai'r gweithwyr felly wedi cael eu diswyddo'n greulon gan y rhiant-gwmni, y cwmni Eidalaidd Llwyau Plygu.

Mae mwy fyth o reswm i boeni bod Banding Spoons wedi caffael Evernote ar ddiwedd 2022, caffaeliad a arweiniodd at donnau o ddiswyddiadau, a gostyngiad yn yr hwyliau ynghylch swyddogaethau newydd Evernote. A fydd y ras am elw uwchlaw pob ystyriaeth arall yn cael y gorau o FilMic Pro? I ddefnyddwyr, byddai absenoldeb yr app yn ddiamau yn llai drwg heddiw na ddoe, pe bai dim ond oherwydd bod yna ddewisiadau amgen cadarn bellach, fel Blackmagic Camera sydd ar gael yn Ffrainc yn ddiweddar.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://iphoneaddict.fr/post/news-379343-filmic-pro-danger-suite-passage-labonnement


.