Crefydd: Apostol y Cenhedloedd Parch. Anrhydeddu Dr Romuald Richy Essa'a Menguele!


Crefydd: Apostol y Cenhedloedd Parch. Anrhydeddu Dr Romuald Richy Essa'a Menguele!

Ym mhresenoldeb Rheithor Prifysgol Ddiwinyddol Harvester, yr Athro John Elijah Azor, gwnaed gŵr Duw yn Ddoctor er anrhydedd i gydnabod ei waith apostolaidd aruthrol a’r arwyddion a ardystiwyd gan y brifysgol fawreddog. Arwyddion ynghyd â nifer o dystiolaethau gan y ffyddloniaid a'r ffenomenau sydd wedi aros yn anesboniadwy hyd heddiw, yn brawf a oedd angen unrhyw rai o'r alwad a dderbyniwyd gan y cenhadwr hwn sy'n sylfaenydd y weinidogaeth "Arche de l'Eternité."

La ystafell uned o westy'r Bengo i Ebolowa oedd y gwesteiwr 2 Rhagfyr 2023 seremoni wobrwyo swyddogol diplomâu Doethuriaeth gan goleg arweinwyr academaidd y Harvester's Diwinyddol Prifysgol Aberystwyth, a wnaeth bwynt o deithio i Ebolowa er mwyn gwahaniaethu rhwng enillwyr y dydd ond hefyd i osod y sylfaen ar gyfer campws y dyfodol, y mae un o'i lysgenhadon dynodedig yn ddim llai nag Apostol y Cenhedloedd y Parch. Dr Romuald Richy Essa'a Menguele.

Is-gwmni o'r Heddwch sylfaenydd Cristnogol Prifysgol Aberystwyth, wedi'i leoli yn Texas (UDA), The Havester's Diwinyddol Prifysgol Aberystwyth, ei greu yn 2015 au Cameroon. Mae ganddi lawer o bartneriaid yn Afriqueyn Asia ac Ewrop. Heblaw diwinyddiaeth, y Brifysgol Diwinyddol Harvester's hefyd yn rhoi cyrsiau seciwlar megis athroniaeth, Y cyfathrebu màs, y seicoleg, Les Hawliau Dynol ac wrth gwrs Saesneg a français i alluogi y pregethwr i eistedd yn gysurus yn gyhoeddus.

O ran ei ddyfodiad i mewn Rhanbarth y De, mae'n ymwneud ag addurno ei Feddygon cyntaf yn y ddinas o Ebolowa y derbyniwyd treigliad ei radd gyda sôn am anrhydeddus am anferthedd y gwaith apostolaidd medrus a ganiatawyd ar ôl ymchwiliad gofalus a’r effaith ar gymunedau Cristnogol a’r genedl gyfan.

Parch. Dr Chefor Augustine Bydd llywydd y pwyllgor trefnu yn mynnu yn ystod ei bregeth XNUMX munud ar y études a ffurfio bugeiliaeth après 33 ans o brofiad yn ngwasanaeth yr awdurdod uchaf trwy ddarllen yn 2 rhonwellt, pennod 2 pennill 15 cyn siarad â Athrawes. loan Elijah Azor Rheithor y Harvester's Diwinyddol Prifysgol Aberystwyth, ar gyfer cyhoeddi’r canlyniadau:

<< Nid ydym yn codi pobl oddi ar y stryd ac yn rhoi PhD iddynt. Rydyn ni'n gwneud gwaith ymchwil difrifol amdanoch chi a phan fyddwch chi'n cael eich cymhwyso rydyn ni'n symud ymlaen i archwilio'r meini prawf. Dyma sut mae'r ffeiliau a dderbynnir yn ein prifysgol yn cael eu craffu gan Reithgor a oedd yn dyfarnu ac yn gwerthuso'r holl waith a gyflwynwyd o ran cynnwys a ffurf cyn gwneud penderfyniad. >>:

Le PhD mewn diwinyddiaeth bydd yn dweud, yn un o'r graddau uchaf yn y maes bugeiliol, nid yw'n cael ei roi i neb yn unig oherwydd yn ôl yr ysgrythurau, pe bai'n cael ei roi i bawb, gall drawsnewid yn arf dinistr torfol a dinistrio hyd yn oed eiddo ei berchennog ei hun. gweinidogaeth.

Ar ôl felly ymchwiliadau a ganiataodd gymeradwyo ceisiadau'r enillwyr, o flaen yr holl ffyddloniaid a gasglwyd a'r awdurdodau academaidd, yr awdurdodau gweinyddol, rhieni, ffrindiau a chydnabod y mae nawr Parch. Dr Romuald Richy Essa'a Menguele yn nodedig ac ar yr un pryd derbyniodd ei ddiploma o ddwylo Canghellor Harvester's Diwinyddol Prifysgol Aberystwyth, Athro Elijah Azor Phd mewn diwinyddiaeth.

Le Parch. Dr Romuald Richy Essa'a Menguele ei eni ar 26 février 1986 à Otetek, pentref bychan ymhlith llawer o rai eraill yn ardal Zoetélé, Adran o Eisoes a Lobo. Yn briod ac yn dad i 7 o blant biolegol a nifer o blant mabwysiedig, mae'n siarad yn rhugl français, Saesneg et yr Almaenwr. Mae'n aelod o nifer o gymdeithasau dysgedig megis Coheb yn rhyngwladol Caplaniaeth.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://237actu.com/religion-l-apotre-des-nations-rev-romuald-richy-essa-a-menguele-honore


.