COP28: Nid yw India yn rhoi'r gorau i lo

COP28: Nid yw India yn rhoi'r gorau i lo

Wedi'i bostio ar 4 Rhagfyr 2023 am 10:29 ybDiweddarwyd 4 Rhag. 2023 am 10:30 PM

Mae'r neges yn glir. India ddim yn barod i gefnu ar lo. Dyma'r hyn y mae sawl aelod o lywodraeth India wedi'i ailadrodd yn ystod yr wythnosau diwethaf cyn y COP28 sy'n rhedeg tan Ragfyr 12 yn Dubai.

“Bydd pwysau yn ystod COP28 i leihau’r defnydd o lo. Nid ydym yn mynd i ddilyn y llwybr hwn, ”rhybuddodd RK Singh, Gweinidog Ynni India, cyn y gynhadledd. Nid yw'r cawr Asiaidd, y trydydd allyrrydd mwyaf o CO2 ar ôl Tsieina a'r Unol Daleithiau, yn barod i aberthu ei dwf trwy leihau ei ddefnydd o lo, y ffynhonnell ynni rhataf, ond hefyd y mwyaf allyrru CO2.

Tuag at atal prosiectau newydd

Serch hynny, mae rhoi’r gorau i ddefnyddio glo yn raddol yn un o flaenoriaethau sawl gwlad yn ystod y COP hwn, gan gynnwys Ffrainc . Cynigiodd Emmanuel Macron yn benodol fesurau gyda'r nod o atal cyllid preifat yn y pen draw mewn gweithfeydd pŵer glo sy'n cael eu hadeiladu neu eu cynllunio ledled y byd.

“Rhaid i ni helpu gwledydd sy'n datblygu i ddal i fyny'n economaidd. Ond rhaid peidio â dal i fyny â thanwydd ffosil, ac yn enwedig glo, ”esboniodd ddydd Gwener yn Dubai. Mae dirprwyaeth Ffrainc yn gobeithio argyhoeddi'r gwledydd sy'n ymwneud â chymorth ar gyfer gadael glo: ariannu newydd mewn ynni adnewyddadwy ac aildrosi gweithfeydd pŵer presennol.

India yn arafu

“Ni fydd India yn arwyddo’r cytundeb hwn. Oherwydd nid oes gan y rhai sy'n gwthio'r mesur hwn ddim i'w golli. Yn wahanol i India, ”esboniodd Promit Mookherjee, arbenigwr hinsawdd yn yr Observer Research Foundation (ORF), a oedd yn bresennol yn Dubai ar gyfer y COP. “Waeth faint y byddwch yn cynyddu cynhwysedd adnewyddadwy, bydd angen ffynhonnell barhaus, ddibynadwy o ynni arnoch o hyd pan nad yw solar neu wynt yn gweithio. Ni fydd Ffrainc yn cael ei heffeithio, oherwydd mae gennych ynni niwclear. Ond yn India, glo sy'n chwarae'r rôl hon. »

Mae'r mesur a gludir gan Ffrainc ac a gefnogir gan yr Unol Daleithiau yn dilyn ysbryd argymhellion yr IPCC, sy'n ystyried y dylid cau'r holl weithfeydd pŵer glo heb ddyfeisiadau dal CO2 erbyn 2050 os ydym am gyfyngu'r cynhesu i 1,5 ° C. Mae gweithfeydd pŵer glo yn unig yn cynrychioli 20% o allyriadau CO2 byd-eang. Mae hyn yn fwy nag allyriadau sy'n gysylltiedig ag olew.

“Pe bai gwledydd y glymblaid wir eisiau sicrhau cynhesu o dan 1,5°C, bydden nhw’n pwyso am roi’r gorau i danwydd ffosil yn raddol, gan gynnwys olew a nwy. Ac yno, efallai y byddai India wedi ymuno â'r glymblaid. Efallai nad yw olew a nwy yn bwysig yn Ffrainc, ond maen nhw’n bwysig i wledydd eraill yn y glymblaid, a dyna pam eu hamharodrwydd,” dadansoddodd Promit Mookherjee. “Nid yw’r cytundeb hwn yn arwydd o arweinyddiaeth hinsawdd, marchnata ydyw. Oherwydd mae'n hawdd cyflwyno'ch hun fel hyrwyddwr hinsawdd trwy gynnig rhoi'r gorau i lo pan nad yw ond yn cynrychioli rhan fach iawn o'ch cymysgedd. »

Mae glo yn dal i fyny

Mae'r pwnc yn parhau i fod yn sensitif iawn ledled Asia, sy'n cynrychioli 80% o'r defnydd glo byd-eang, gyda Tsieina ac India ar y blaen. Mae gwledydd Asiaidd yn edrych yn fach iawn ar ofynion penodol sy'n dod o wledydd datblygedig, wedi'u cyhuddo o fod eisiau gwneud i wledydd sy'n datblygu dalu am gynhesu byd-eang y mae gwledydd cyfoethog wedi'i hybu ers sawl degawd.

Ac yn sicr, India yw'r trydydd llygrydd mwyaf yn y byd. Ond os edrychwn ar allyriadau y pen, mae'r Is-gyfandir ar waelod y safle, hoffem atgoffa pobl yn New Delhi.

Caethiwed glo

Yn India, nid yw'r allanfa o lo felly ar fin digwydd. Mae economi India yn parhau i fod yn hynod ddibynnol ar lo, sy'n cynrychioli 45% o'i defnydd ynni sylfaenol, a hyd yn oed 73% o'i chymysgedd trydan! Mae hyn hyd yn oed yn fwy na Tsieina (56%).

Hyd yn oed os yw cynhwysedd gwynt a solar yn tyfu'n gryf, maent yn dal i gynrychioli llai na 10% o'r trydan a gynhyrchir (tua 10% ar gyfer hydro, 3% ar gyfer niwclear a 4% ar gyfer nwy naturiol).

Prosiectau newydd

Ac mae'r wlad yn dal i ddibynnu ar lo i gwrdd â'r cynnydd yn y galw am ynni: soniodd Gweinidog Ynni India yn gynnar ym mis Tachwedd ychwanegu 30.000 megawat awr (MW) o gapasiti ychwanegol o lo, yn ychwanegol at 50.000 MW o gapasiti cynhyrchu sy'n cael ei adeiladu.

Wedi'i ysgogi gan dwf (7%) a threfoli, cynyddodd y galw am drydan 9,6% ym mlwyddyn ariannol 2023. “Ni all India oroesi heb lo oherwydd nad oes gan y wlad unrhyw ateb arall,” crynhoidd Rashika Gupta, dadansoddwr yn S&P Global.

Mae India, sy'n anelu at dreblu ei gallu adnewyddadwy erbyn 2030, yn gobeithio cyflawni niwtraliaeth carbon yn 2070 yn unig, ymhell ar ôl meysydd eraill fel Ewrop (2050) neu hyd yn oed Tsieina (2060). Bydd hefyd angen $293 biliwn mewn cyllid ychwanegol i gyflawni'r amcan hwn, nododd adroddiad diweddar a gyhoeddwyd gan y felin drafod Ember.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/cop28-linde-ne-lache-rien-sur-le-charbon-2038944


.