CAN 2025 - Moroco: cyhuddiadau newydd o Algeria

CAN 2025 - Moroco: daw cyhuddiadau newydd
o Algeria

Mwy na dau fis ar ôl bod dynodedig i drefnu'r CAN
2025
, Moroco yn cael ei dargedu unwaith eto gan
cyhuddiadau.

Achosodd y cyhoeddiad i lawer o inc lifo. Medi 26
olaf mewn gwirionedd, ar D-1 o ddynodiad y gwledydd cynnal y CAN
2025 a 2027 gan Bwyllgor Gweithredol Cydffederasiwn Affrica
pêl-droed (CAF), Roedd Algeria wedi tynnu ei
cais
am y ddau rifyn. Yn ôl y synau
o goridorau, byddai'r wlad wedi penderfynu taflu'r tywel i mewn i brotestio
yn erbyn dis y mae hi'n ystyried eu llwytho o blaid ei chymydog a
wrthwynebydd Moroco.

Dri mis yn gynharach, dywedodd llywydd Ffederasiwn Moroco o
pêl-droed (FRMF), Fouzi Lekjaa, sydd ar yr un pryd yr ail
is-lywydd CAF ac yn eistedd ar Gyngor FIFA, wedi
yn nodedig rhoi darn arian yn y peiriant dadleuol trwy ollwng hynny
“Bydd Moroco yn ennill y sefydliad”. Draw acw
Yn dilyn hyn, ceisiodd llywydd y CAF, Patrice Motsepe
tawelwch meddwl trwy egluro hynny cystadleuwyr o Foroco
wedi tynnu'n ôl
er rhoddi y deyrnas yn y
gwaredigaethau goreu i ennill priodoliad y Coupe du
byd 2030 ar y cyd â Sbaen a Phortiwgal - peth
a wnaed o'r diwedd ar Hydref 4. Dim digon, fodd bynnag, i ddiffodd y
ymrysonau.

" Y Moroco ? Pawb
gwybod »

Oherwydd fwy na naw wythnos yn ddiweddarach, mae amheuon yn parhau
pwynt o fod ar ffurf cyhuddiadau. Fel y tystia y
datganiadau gan y newyddiadurwr Hafid Derradji, yn ystod Gofod
X (Twitter gynt) a gychwynnwyd gan Pêl-droed Algeria
Cyfryngau
. “Rwy’n fodlon ar dynnu’n ôl
ymgeiswyr ar gyfer CAN 2025 a 2027, hyd yn oed os digwyddodd ychydig
hwyr. Roedd pawb yn gwybod y byddai Moroco yn cael CAN 2025,
am resymau ac ystyriaethau a wyddom
I gyd "
, meddai sylwebydd o Chwaraeon Bein
a ragfynegodd yn Chwefror y dynodiad o
Moroco. “Rhannwyd y gacen gan Gianni Infantino
yn ystod cyngres Marrakech »
, parhaodd heb
siarad dwbl. Dyma pwy na ddylai gynhesu'r adroddiadau
rhwng y ddwy wlad chwaraeon.Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.afrik-foot.com/can-2025-maroc-derradji-algerie


.