Cwmni EV yn y DU yn sicrhau hwb enfawr o £1biliwn mewn buddugoliaeth i wneud ceir ym Mhrydain | DU | Newyddion

Cwmni EV yn y DU yn sicrhau hwb enfawr o £1biliwn mewn buddugoliaeth i wneud ceir ym Mhrydain | DU | Newyddion

Mae cwmni cerbydau trydan o Brydain wedi ennill mwy na biliwn o bunnoedd o arian tuag at hybu marchnad cerbydau trydan y DU.

Mae Octopus Electric Vehicles wedi sicrhau cyfleuster diogelwch gwerth £550miliwn gyda Banc Lloyds, gyda’r cytundeb yn mynd â chyfanswm y cyllid i £1.2biliwn.

Bydd yr arian yn codi tâl mawr ar gynllun aberthu cyflog blaenllaw Octopus EV, sydd â mwy na 4k o fusnesau wedi cofrestru. Wedi'i lansio yn 2021, dywedodd y cwmni fod y cynllun yn grymuso gyrwyr i arbed 30-40 y cant bob mis ar gerbyd trydan newydd sbon.

Mae Octopws yn cynnig gwasanaeth popeth-mewn-un, gan ddarparu'r car newydd sbon, gwefrydd a thariff ynni gostyngol.

Mae’r farchnad ceir trydan wedi cynyddu’n aruthrol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gyda bron i 900,000 o geir wedi’u cofrestru ar ffyrdd y DU ac mae rhagolygon yn rhagweld y bydd y DU yn cofrestru mwy na 500,000 o geir trydan newydd bob blwyddyn erbyn 2028.

Dywedodd Fiona Howarth, Prif Weithredwr Octopus Electric Vehicles: “Mae ceir trydan yn chwyldroi ein ffyrdd.

“Gyda phrisiau batri wedi gostwng 90 y cant ers 2010, mae ceir trydan yn fwy fforddiadwy a gallant deithio ymhellach nag erioed ar un tâl. Gall gyrwyr lenwi gartref, yn y gwaith neu ar rwydweithiau cyhoeddus, gyda llawer ohonynt yn arbed dros £1,000 y flwyddyn ar danwydd.

“Trawsnewidiodd y dechnoleg yn ein poced pan arweiniodd Apple y chwyldro ffonau clyfar. Nawr mae ein ffyrdd yn dal i fyny, a gyda Tesla yn arwain y ffordd, erbyn hyn mae bron i 30 o frandiau gyda EVs gwych ar werth yn y DU.

“Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio mewn partneriaeth â Lloyds i wella'r cyfnod pontio, gyda £550m ychwanegol i helpu gyrwyr i newid o guzzlers nwy hen ysgol i ddewis arall glanach. »

Mae Octopus EV, y busnes EV arbenigol o'r Octopus Energy Group, wedi dod yn rym gyrru yn y newid i gludiant glân, trydan mewn llai na phum mlynedd.

Pan lansiodd ei gynnig les ei hun yn 2019, dim ond llond llaw o fodelau cerbydau trydan oedd ar gael i gwsmeriaid ond mae bellach yn cynnig dros 85 o gerbydau o 28 brand, gyda fflyd yn fwy na £450 miliwn mewn gwerth.

Bellach mae gan Octopus EV fwy na 4,000 o gwmnïau wedi ymrwymo i’w gynnig aberthu cyflog, gan gynnwys busnesau Prydeinig fel Dyson, McLaren ac Innocent Drinks.

Ers lansio ei gynnig aberthu cyflog ym mis Ebrill 2021, mae Octopus EV wedi creu mwy na 300 o swyddi gwyrdd newydd ar draws swyddfeydd yn Llundain, Weybridge, Brighton a Manceinion. Yn ddiweddar, aeth Octopus â'i arbenigedd i America gyda lansiad Octopus Electric Vehicles yn yr Unol Daleithiau.

Dywedodd Miray Muminoglu, Rheolwr Gyfarwyddwr, Pennaeth Securitized Products Group a FIG DCM ym Manc Lloyds: “Rydym yn falch iawn o ddod yn bartner ariannu i Octopus EV gyda'r cyfleuster gwarantiad arloesol hwn gwerth £550m.

“O ystyried yr aliniad ar draws y ddau sefydliad wrth gefnogi’r newid i sero net, a’n masnachfraint ceir blaenllaw o fewn CCA, mae’r cyfleuster hwn yn dangos nid yn unig ein huchelgeisiau strategol i ehangu a dyfnhau ein perthynas â chleientiaid ond hefyd ein hymrwymiad i helpu Prydain i ffynnu. »

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf yn SAESNEG ar https://www.express.co.uk/news/uk/1841684/UK-ev-car-firm-funding-boost-british


.