Bydd Robertet yn caffael Sonarome yn India

Bydd Robertet yn caffael Sonarome yn India


Par

(Boursier.com) — Robertet llofnodi cytundeb ar gyfer meddiannu a chaffael cynyddol Sonarome, chwaraewr blas mawr yn India. Gyda'r llawdriniaeth hon, mae Robertet yn parhau â'i strategaeth ryngwladoli a'i ddatblygiad mewn cyflasynnau ar gyfer bwyd a diod trwy gryfhau ei gynnig yn India lle'r oedd eisoes yn bresennol mewn persawrau. Mae Robertet hefyd yn ehangu ei ôl troed daearyddol yn Ne-ddwyrain Asia a Dwyrain Affrica, sy'n ffurfio marchnadoedd addawol yn y sectorau hyn.

Wedi'i leoli yn Bangalore, mae Sonarome wedi'i redeg gan y teulu Gulhati ers ei sefydlu ym 1979. Wedi'i ysgogi gan gynhyrchion o ansawdd uchel, mae gan y cwmni fwy na 100 o weithwyr ac mae'n cynnal perthnasoedd hirsefydlog ag arweinwyr diwydiant. Mae gan Sonarome alluoedd cynhyrchu diwydiannol modern ac ardystiedig sylweddol. Mae'r cwmni'n cael ei gydnabod am ei strategaeth ymchwil a datblygu, ei flaswyr a'u harbenigedd creadigol yn ogystal â'i wybodaeth ddofn o dueddiadau lleol.

Cyrhaeddodd Sonarome fwy na 15 miliwn ewro mewn trosiant yn 2022 ac mae wedi cofnodi twf blynyddol dau ddigid ers 3 blynedd. Cyn caffael y Robertet Group, roedd Sonarome yn eiddo ar y cyd i deulu Gulhati ac IFF. Er mwyn sicrhau parhad busnes, bydd Robertet yn ymddiried Mr. Nitesh Gulhati i reoli Sonarome.

Cofiwch fod India yn un o'r prif farchnadoedd defnyddwyr yn y byd ac mae hefyd yn un o brif gynhyrchwyr cynhwysion naturiol. Mae Robertet eisoes wedi'i sefydlu ym Mumbai ers 20 mlynedd. Mae datblygiad wedi cyflymu'n sylweddol dros y pum mlynedd diwethaf gydag integreiddio llwyddiannus Indiaidd Goldfield Manufacturing Pvt Ltd, sy'n arbenigo mewn persawr.

Mae caffaeliad strategol Sonarome yn nodi 6ed gweithrediad twf allanol Robertet mewn 5 mlynedd.© 2023Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.boursier.com/actions/actualites/news/robertet-va-acquerir-sonarome-en-inde-915003.html


.