Ffilm F1 gyda Lewis Hamilton fel cynhyrchydd 'craps all footage' yn gwastraffu £14m | F1 | Chwaraeon

Ffilm F1 gyda Lewis Hamilton fel cynhyrchydd 'craps all footage' yn gwastraffu £14m | F1 | Chwaraeon

Ffilm Fformiwla Un yn cael ei chyfarwyddo gan Lewis Hamilton wedi cael ei orfodi i sgrapio'r rhan fwyaf o'i ffilm er gwaethaf gwario £14m. Bu digon o ansicrwydd ynghylch y ffilm ddienw, y mae ynddi Hollywood seren Brad Pitt ar fin ymddangos.

Mae Hamilton wedi dweud o'r blaen ei fod yn gobeithio y byddai'r ffilm yn cuddio effaith Netflix's Drive To Survive. Fodd bynnag, honnir bod y cynhyrchwyr wedi cael eu gorfodi i sgrapio'r ffilm wreiddiol a saethu popeth eto oherwydd newid yn y nawdd.

Honnir bod cwmni cynhyrchu wedi gwario dros £14m ($20m) ar gynhyrchu grid cyfan o geir F1 replica. Mae'r cerbydau wedi'u hadeiladu i edrych yn union yr un fath â'r rhai ar y grid ar gyfer tymor 2023.

Fodd bynnag, mae adroddiadau'n honni bod disgwyl i'r ffilm gael ei hail-saethu ar ôl cael ei dileu. Ni roddwyd unrhyw reswm dros gael gwared ar y golygfeydd blaenorol.

Dywedir bod swyddog gweithredol iau sy'n gweithio ar y ffilm yn dweud y gwir Cylchgrawn F1 Busnes: “Mae’r nawdd i gyd wedi newid, allwn ni ddim defnyddio llawer iawn o’r golygfeydd rydyn ni wedi’u saethu mwyach.”

Mae Pitt, 59, ar fin serennu yn y ffilm. Fodd bynnag, mae'r cyhoeddiad yn honni bod sawl bwlch yn y cast ac nad oedd y sgript yn cyrraedd y safon ofynnol.

Gwelwyd y tîm cynhyrchu yn ffilmio yn Silverstone yn ystod y Great British Grand Prix nôl ym mis Gorffennaf. Gwelwyd Pitt mewn gwisg gan gefnogwyr a chafodd ei gyfweld gan Sky Sports cyn y ras, a enillwyd gan Max Verstappen.

“Mae’n wych bod yma,” meddai Pitt. “Rydyn ni jyst yn cael cymaint o chwerthin, [amser] fy mywyd. »

Penseliwyd seren Mercedes Hamilton i gyfarwyddo'r ffilm. Dywedodd y chwaraewr 38 oed, sydd wedi ennill saith gwaith Pencampwriaeth y Byd, ei fod yn gobeithio y byddai'r ffilm yn mynd 'tu hwnt' i effaith Netflix's Drive To Survive, sydd wedi cael y clod am gryfhau sylfaen cefnogwyr F1.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf yn SAESNEG ar https://www.express.co.uk/sport/f1-autosport/1841522/F1-movie-Lewis-Hamilton


.