Mae Valve yn cyhoeddi y bydd yn rhoi'r gorau i gefnogaeth i Steam yn fuan ar macOS High Sierra a macOS Mojave, IPHONE ADDICT

Mae Valve yn cyhoeddi y bydd yn atal cefnogaeth i Steam ar macOS High Sierra a macOS Mojave yn fuan

Yn sicr nid yw hyn yn newyddion da ar gyfer dyfodol gemau 32-bit sy'n rhedeg ar macOS: Falf wedi cadarnhau yn wir y bydd iddo ollwng cefnogaeth Stêm sur macOS Uchel Sierra et macOS Mojave, a hyn o ddechreu y flwyddyn nesaf. Mae Steam yn nodi ar ei dudalen we ei fod  “Bydd yn rhoi'r gorau i gefnogi macOS 10.13 (High Sierra) a 10.14 (Mojave) yn swyddogol” ar Chwefror 15, 2024. Ar ôl y dyddiad hwn, ni fydd cleientiaid Steam o fersiynau macOS yr effeithir arnynt bellach yn derbyn diweddariadau, gan gynnwys diweddariadau diogelwch.

Steam Link 1

Bydd diwedd cefnogaeth Steam hefyd yn sicr yn arwain at ddiwedd cynlluniedig llawer o gemau wedi'u codio mewn 32 bits. Mewn gwirionedd mae Apple wedi dewis dileu cefnogaeth ar gyfer cymwysiadau 32-bit yn macOS 10.15, sy'n golygu na fydd gemau sy'n weddill mewn 32-bit yn gallu rhedeg o Chwefror 15. Pam hynny? Oherwydd o ddiwedd y flwyddyn, mae Steam eisoes wedi bwriadu peidio ag ystyried gemau 32-did “yn unig” fel gemau sy'n gydnaws â macOS mwyach.

Felly wrth gwrs, mae Steam yn honni bod 98% o'i gwsmeriaid Mac ar macOS 10.15 ac felly nad ydyn nhw bellach yn rhedeg gemau 32-bit llawn, ond ar gyfer y 2% sy'n weddill, bydd yn sicr yn grimace ...

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://iphoneaddict.fr/post/news-379270-valve-annonce-quil-arretera-support-steam-macos-high-sierra-macos-mojave


.