Mae cyfreithwyr Stanis Bujakera Tshiamala yn mynegi amheuon am yr arbenigwr a benodwyd gan y llysoedd


Mae cyfreithwyr Stanis Bujakera Tshiamala yn mynegi amheuon am yr arbenigwr a benodwyd gan y llysoedd

Cyhoeddwyd ar 2 Rhagfyr, 2023

Darllen: 2 funud.

carcharor am bron i dri mis ac wedi rhoi cynnig arni ers Hydref 13, ar gyfradd gwrandawiad bob pythefnos neu dair wythnos, mae Stanis Bujakera Tshiamala yn cael ei erlyn am erthygl, heb ei lofnodi gan ei enw, yn seiliedig ar un dogfen a gyflwynwyd fel nodyn gan y gwasanaethau cudd-wybodaeth sifil yn cwestiynu cudd-wybodaeth filwrol yn llofruddiaeth y gwrthwynebydd Chérubin Okende yng nghanol mis Gorffennaf.

Mae'r erlynydd hefyd yn mynegi amheuon

I'r awdurdodau, roedd y nodyn hwn yn ffug. Yn cadarnhau se Yn seiliedig ar ddadansoddiad o fetadata a gynhaliwyd gan ddefnyddio “meddalwedd amhenodol”, mae’r erlynydd cyhoeddus yn cyhuddo’r newyddiadurwr o fod wedi ffugio’r ddogfen hon cyn ei rhannu trwy negeseuon Telegram ac yna mewn grŵp WhatsApp.


y gweddill ar ôl yr hysbyseb hwn


Cystadleuydd hwn dadansoddiad, gofynnodd yr amddiffyniad am ail arbenigedd, gan ofyn i'r llys iddo gael ei gynnal gan ddau arbenigwr, Congolese a Chanada. Ar 17 Tachwedd, derbyniodd y llys yr ail farn ond, i'w arwain, cynllunio arbenigwr o'i ddewis, yn cael ei herio'n frwd ddydd Gwener gan y cyfreithwyr.

“Mae’n weithiwr gwladol nad yw ei broffil proffesiynol yn ein cysuro,” meddai Mr. Charles Mushizi wrth y wasg ddydd Gwener, Rhagfyr 1, alors bod yr erlynydd ei hun yn cydnabod y gellid dadlau ynghylch cymhwysedd yr arbenigwr hwn. “Mae arbenigwr wedi’i benodi, mae’n gweithio, byddwn yn aros iddo gyflawni ei ganlyniadau,” datganodd yr arlywydd du llys.

Llawer iawn o gefnogaeth

Mewn ymchwiliad a gyhoeddwyd gan y cyfryngau ddydd Llun, nododd y gwasanaethau negeseuon Telegram a Meta (perchennog WhatsApp) nad oedd yn bosibl profi mai Stanis Bujakera Tshiamala oedd awdur gwreiddiol y ddogfen dadleuol. Ond i’r erlynydd, nod yr ymchwiliad hwn yw “difrïo’r farn gyhoeddus” a “rhwystro cynnydd yr ymchwiliad”.

Ers iddo gael ei arestio ar Fedi 8, mae galwadau am ryddhau ein gohebydd wedi cynyddu. Ymhlith y sefydliadau niferus gael wedi darparu eu cefnogaeth, mae Reporters Without Borders (RSF) yn cadarnhau, ar ôl cynnal ei ymchwiliad hefyd, nad y newyddiadurwr yw awdur y nodyn gwasanaethau cudd-wybodaeth.


y gweddill ar ôl yr hysbyseb hwn


Gofynnodd yr amddiffyniad am gais newydd ddydd Gwener de rhyddhau dros dro, a wrthwynebodd yr erlynydd cyhoeddus eto. Mae'r gwrandawiad nesaf wedi'i drefnu ar gyfer Rhagfyr 22, ddau ddiwrnod ar ôl y dyddiad a osodwyd ar gyfer yr etholiadau arlywyddol a deddfwriaethol yn le wledydd.

(Gydag AFP)


y gweddill ar ôl yr hysbyseb hwn


Y Bore.

Bob bore, derbyniwch y 10 gwybodaeth allweddol ar newyddion Affricanaidd.

Image

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.jeuneafrique.com/1510718/politique/les-avocats-de-stanis-bujakera-tshiamala-emettent-des-doutes-sur-lexpert-designe-par-la-justice/


.