Yn COP28 yn Dubai, daw’r gronfa “colled a difrod” yn realiti, Jeune Afrique


Yn COP28 yn Dubai, daw’r gronfa “colled a difrod” yn realiti

1-New2018-icon@2x-JA-FondBlanc (3)

Cyhoeddwyd ar 30 Tachwedd, 2023

Darllen: 2 funud.

Agorodd COP28 gyda ffanffer gyda’r disgwyl mawr o greu cronfa i wneud iawn am golledion hinsawdd ac iawndal mewn gwledydd bregus.

Y gynhadledd hinsawdd ryngwladol fawr ei urddo yn swyddogol yn yr emirate olew a nwy, ar adeg pan gadarnhaodd Sefydliad Meteorolegol y Byd mai’r flwyddyn 2023 ddylai fod fwyaf poeth erioed wedi'i gofnodi.


y gweddill ar ôl yr hysbyseb hwn


Ofnadwy sefydlog

Cynnydd mawr cyntaf o COP28, gwireddu'r gronfa y bwriedir ei hariannu “colled a difrod” mabwysiadwyd newid hinsawdd mewn gwledydd bregus, cam positif yn y gobaith o leddfu tensiynau ariannol rhwng y Gogledd a’r De, ochr yn ochr â’r trafodaethau ar danwydd ffosil.

Croesewir y penderfyniad hanesyddol hwn gan yn gymeradwyaeth sefydlog gan gynrychiolwyr o bron i 200 o wledydd cyfranogol, yn gwneud prif ganlyniad COP27 yn yr Aifft y llynedd, lle cymeradwywyd y gronfa hon mewn egwyddor ond nad oedd ei chyfuchliniau, a drafodwyd yn fawr, wedi'u diffinio eto.

“Rwy’n llongyfarch y pleidiau ar y penderfyniad hanesyddol hwn. Mae'n un arwydd cadarnhaol i’r byd ac i’n gwaith,” datganodd Sultan Al Jaber, llywydd Emirati y COP28 hwn. “Fe wnaethon ni greu hanes heddiw… Mae’r cyflymder y gwnaethon ni ei wneud yn ddigynsail, yn rhyfeddol ac yn hanesyddol.”

Pa ddyraniad?

Mae'n dal i gael ei weld faint fydd yn cael ei ddyrannu i'r gronfa hon, a fydd yn cael ei chynnwys dros dro gan Banc y Byd, yn erbyn cyngor cychwynnol gwledydd sy'n datblygu. Dechreuodd yr addewidion cyntaf lawio yn: 100 miliwn o ddoleri i’r Emiradau, yr un peth i’r Almaen, 10 miliwn i Japan, 17,5 miliwn i’r Unol Daleithiau, hyd at 40 miliwn o bunnoedd (tua 50 miliwn o ddoleri) i’r Deyrnas Unedig…


y gweddill ar ôl yr hysbyseb hwn


Y Comisiwn Ewropeaidd ac mae aelod-wledydd eraill yr UE wedi addo “cyfraniad sylweddol”, gyda phob un i fod i gyhoeddi eu cyfran ar Ragfyr 1 a 2. Mae gwledydd datblygedig hefyd yn pwyso i ehangu'r sylfaen rhoddwyr i wledydd cyfoethog sy'n dod i'r amlwg, fel Tsieina a Saudi Arabia.

Madeleine Diouf Sarr, llywydd y grŵp Gwledydd Lleiaf Datblygedig, sydd yn cynrychioli Roedd 46 o’r cenhedloedd tlotaf yn croesawu penderfyniad o “arwyddocâd enfawr i gyfiawnder hinsawdd”. “Ond ni all cronfa wag helpu ein dinasyddion,” pwysleisiodd, tra bod y colledion yn dod i gannoedd o biliynau.


y gweddill ar ôl yr hysbyseb hwn


Rhannu Testunau

Er gwaethaf y cynnydd cyflym hwn ar y pwnc hollbwysig hwn, bydd gan drafodwyr bynciau eraill tebygol rhaniad, trwy drafod dyfodol tanwydd ffosil, yn erbyn cefndir o wrthdaro rhwng Israel a Hamas.

Ar frig yr agenda bydd tynged tanwyddau ffosil – glo, nwy, olew – y mae eu defnydd yn brif achos cynhesu byd-eang a’r trychinebau sy’n cyd-fynd ag ef.

Hefyd yn gyfarwyddwr cyffredinol y cwmni olew cenedlaethol Adnoc, Sultan Rhoddodd Al Jaber ei droed i lawr drwy alw am sôn am “rôl tanwyddau ffosil” mewn unrhyw gytundeb terfynol.

Daw hyn wrth iddo ddod ar dân ar ôl i’r BBC a’r Ganolfan Adrodd ar yr Hinsawdd gyhoeddi nodiadau mewnol yn paratoi cyfarfodydd swyddogol sy’n rhestru dadleuon ar gyfer hyrwyddo prosiectau Adnoc dramor. Gwrthododd y cyhuddiadau hyn.

Roedd pennaeth hinsawdd y Cenhedloedd Unedig, Simon Stiell, hyd yn oed yn fwy uniongyrchol: “Os na fyddwn yn nodi diwedd yr oes ffosil fel yr ydym yn ei adnabod, rydym yn paratoi ein rhai ein hunain. dirywiad terfynell”.

(Gydag AFP)

Eco'r dydd.

Bob wythnos, derbyniwch y newyddion Affricanaidd gorau.

Image

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.jeuneafrique.com/1509979/societe/a-la-cop28-de-dubai-le-fonds-pertes-et-dommages-devient-realite/


.