Cesária Évora, y diva droednoeth fel y gwelir yn anaml, Jeune Afrique


Cesária Évora, y diva droednoeth fel y gwelir yn anaml

eva sauphie

Cyhoeddwyd ar 1 Rhagfyr, 2023

Darllen: 3 funud.

Cynhelir yr olygfa mewn stiwdio ymarfer. Ar y sgrin, y traed noeth o Cesária Évora yn cael eu dangos yn agos, tra mae i'w glywed yn chwerthin oddi ar y camera ac yn gwneud hwyl am ben eu hymddangosiad gyda'i reolwr. Dyma sut mae'r delweddau cyntaf, wedi'u cadw ar hen dapiau VHS, o raglen ddogfen Ana Sofia Fonseca yn agor. Mae'r traed di-esgid hyn yn ein hatgoffa o dlodi eithafol Dans a oedd yn frodor o Mindelo, tref a leolir ar ynys São Vicente a nodir gan wladychu Prydeinig, yn byw bron gydol ei hoes. Maent hefyd yn symbol o ryddid y wraig a amddiffynodd forna ei gwlad enedigol i'r pwynt o gerdded ar lwyfannau o amgylch y byd ... heb esgidiau.

Diolch i ddelweddau o archifau preifat a gasglwyd ar ddiwedd cwest hir (pump blynyddoedd), gyda chydweithwyr agosaf yr artist, fel ei rheolwr José Da Silva, ei cherddorion, ffrindiau a theulu, y cyfarwyddwr Portiwgaleg a newyddiadurwr hyfforddedig, yn paentio portread sensitif o fenyw a brofodd lwyddiant ar y diweddar. “Roedd Cesária yn ddu, yn dlawd, yn hen pan gymerodd y diwydiant ddiddordeb ynddi, ac roedd hi'n fenyw nad oedd yn ffitio i mewn gyda'r meini prawf cynhyrchion harddwch sy'n cael eu canmol gan gylchgronau. Dioddefodd lawer o wahaniaethu, hyd yn oed pan oedd yn llwyddiannus, mae'n cofio. Er hyn, hi a orchfygodd y byd. Mae ei stori yn ysbrydoledig ac yn dangos y gall bywyd newid o un eiliad i’r llall. » Cadw’r cof am y difa droednoeth “fel bod ei stori’n cyrraedd y genhedlaeth newydd”, ffôn yw her y rhaglen ddogfen hon sy'n cynnig eiliadau gwerthfawr yn agosatrwydd a thuedd Cesária.


y gweddill ar ôl yr hysbyseb hwn


Ffilmio eich tu mewn

Mae riliau yn ei dangos yn iau, ymhell o'r llwyfan a'r stiwdios, wedi'i hamgylchynu gan ei theulu a'i hanwyliaid, fel ei hwyres Jannete Évora, neu ei bwtler Pior, yr oedd hi'n ei ystyried yn fab. Dau gymeriad a ddarganfyddwn yn y sylwadau a phwy ffont rhan annatod o'r ffilm leisiol hon. Edefyn cyffredin sy'n ein galluogi i ddeall yn well gymhlethdod menyw sy'n llawn amwyseddau, sy'n gallu cofleidio bywyd trwy drefnu ciniawau yng nghwmni ei hanwyliaid, yn ogystal â thorri ei hun i ffwrdd o'r byd am 10 mlynedd. Dibyniaeth ar alcohol a sigaréts, iselder... Nid yw'r cyfarwyddwr yn anwybyddu breuder yr artist, heb syrthio Dans y perygl cyffrous neu ddireidus. “Roedd yn bwysig deall y fenyw er mwyn deall y llais yn well. Mae hyn i gyd yn ei gyfansoddi ac yn ei wneud yn arbennig. Ond nid yw ei bregusrwydd yn ei diffinio. Rhaid inni beidio ag anghofio ei bod hi'n fenyw rydd a chryf, a lwyddodd i roi'r gorau i ddefnyddio pan benderfynodd. »

Ond menyw yw hi ar y cyfan syml a haelionus a “dderbyniodd y llywydd fel cardotwyr yn ei chartref, heb wahaniaethu”. A phwy oedd â dim ond un freuddwyd mewn golwg, i brynu tŷ yn ei gwlad fechan na adawodd erioed, gan gadw ei thraed ar dir, er gwaethaf cydnabyddiaeth ryngwladol. “Gafaelodd y diwydiant ar ffenomen Cesária gyda’r cynnydd yng ngherddoriaeth y byd, ond fe Roedd cerddoriaeth draddodiadol a chanu uwchlaw ei wlad i gyd, yn tanlinellu’r gwneuthurwr ffilmiau dogfen. Yn Cape Verde y cafodd ei geni, lle bu'n byw a lle mae'n anadlu. Mae hyn i gyd yn adlewyrchu ei gelfyddyd.” Saethiadau bob yn ail o dirweddau cyfoes a delweddau archif o gyfnod gwladychu Prydeinig, mae'r cyfarwyddwr yn gosod Cesária Évora yn ei diriogaeth ond hefyd yn ei hanes. Oherwydd hyd yn oed pan hi Roedd hi ar ochr arall y byd, roedd hi'n edrych am Cape Verde, yn gofyn am gael mynd i gyfarfod y diaspora, a lle i fwyta Cape Verde. “Nid yn unig y rhoddodd Cesária Évora Cape Verde ar fap y byd, roedd hi’n chwilio am Cape Verde ledled y byd.”

“Cesária Évora, y diva droednoeth“, gan Ana Sofia Fonseca, mewn theatrau ers hynny 29 Tachwedd


y gweddill ar ôl yr hysbyseb hwn


Y Bore.

Bob bore, derbyniwch y 10 gwybodaeth allweddol ar newyddion Affricanaidd.

Image

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.jeuneafrique.com/1509536/culture/cesaria-evora-la-diva-aux-pieds-nus-comme-rarement-vue/


.