mae athrawon am gryfhau eu symudiad yn wyneb braw gan yr awdurdodau

mae athrawon am gryfhau eu symudiad yn wyneb braw gan yr awdurdodau

Yn Camerŵn, nid yw Undeb Athrawon Camerŵn ar gyfer Affrica (Seca) yn rhoi'r gorau iddi. Fe wadodd sefydliad yr undeb, o flaen y cyfryngau, ar Dachwedd 28, y bygythiad gan dargedu rhai streicwyr a chyhoeddodd fesurau llymhau. Trwy'r llawdriniaeth " sialc marw », sydd mewn grym ers dechrau’r flwyddyn ysgol ym mis Medi 2023, mae undebwyr llafur yn bwriadu lleihau eu presenoldeb mewn ysgolion o chwarter drwy gyffredinoli’r alwad am streiciau.

Wedi ei bostio ar:

2 mn

Gyda'n gohebydd yn Yaoundé, Richard Onanena

Yn benderfynol ac yn ddigynnwrf, cynhaliodd y pum ymosodwr a oedd yn bresennol yng nghanolfan undeb llafur Mvog-Ada, yn ardal Yaoundé, y pwysau ar y llywodraeth. Ar gyfer Samory Touré, “ nid yw athrawon am greu anhrefn mewn addysg, ond maent yn gresynu at y ffaith, er gwaethaf eu streic, y amodau byw athrawon parhau i fod yn drychinebus “, meddai wrth y wasg.

Mae ysgrifennydd cyfathrebu SECA yn gresynu bod y streicwyr hefyd yn destun gwahanol fathau o fygylu ar lawr gwlad: “ Tynnu'n ôl amserlen, ataliadau cyflog, mae gennym ni arweinwyr ysgol sy'n atal streicwyr rhag mynd i mewn i gampysau ysgol. Rydym wedi nodi 12 math o fygythiadau yn y maes. »

O ganlyniad, fe gyhoeddodd yr unoliaethwyr fod y llawdriniaeth yn fwy caled “ sialc marw » mewn grym ers 2022. Hyd yn hyn, roedd y streic yn cynnwys atal dosbarthiadau a threfnu gwrthdystiadau achlysurol, yn aml yn dibynnu ar athrawon a gwahanol undebau. Mae'r streicwyr bellach yn ystyried galwad cyffredinol i ysgolion anial am rai wythnosau yn olynol.

« Rydym yn defnyddio'r dechneg streic athreulio, hynny yw streic a all ymestyn dros amser, eglura Samoury Touré. Mae hyn yn cynnwys gwneud un wythnos o waith allan o bedwar y mis. "

er gwaethaf y 96 biliwn a addawyd gan y llywodraeth yr wythnos ddiwethaf i’r Cynulliad Cenedlaethol a'r cyfarfod ag Ysgrifenydd Cyffredinol Llywyddiaeth y Weriniaeth, nid yw athrawon yn cael eu hargyhoeddi gan yr addewidion hyn. Maent yn mynnu mwy na 190 miliwn am, ymhlith pethau eraill, iawndal cyflog.

I ddarllen hefydAddysg yn Camerŵn: argyfyngau mynych, wrth aros am Fforwm Cenedlaethol

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.rfi.fr/fr/afrique/20231129-cameroun-les-enseignants-veulent-durcir-leur-mouvement-face-aux-intimidations-des-autorit%C3%A9s


.