Beth petai cyfreithloni puteindra yn achub priodasau…


Beth petai cyfreithloni puteindra yn achub priodasau…

 © Glez

© Glez

Cyhoeddwyd ar 29 Tachwedd, 2023

Darllen: 2 funud.

Dim byd newydd iawn yn swyddi Zimbabwean Nyasha Chikwinya o ran y fasnach mewn gwasanaethau rhywiol. Ar wahân i foesoldeb, mae bodolaeth barhaus y “proffesiwn hynaf yn y byd” yn awgrymu un goruchwylio'r proffesiwn er mwyn i ddileu ecsploetiaeth y cnawd, stigma, cam-drin dirgel, diffyg amddiffyniad cyfreithiol neu ddirywiad iechyd.

“Sector ffyniannus”

Rhaglen y Cenhedloedd ar y Cyd unedig ar HIV/AIDS (UNAIDS) hefyd yn cydnabod effaith niweidiol troseddoli gwaith rhyw mewn mwy na 103 o wledydd. Dyna pam y mae cyn Weinidog Menywod, Rhywedd a Rhywedd yn Zimbabwe développement Plediodd am gyfreithloni'r proffesiwn yn ei gwlad, yn ystod cyfarfod diweddar o'r corff anllywodraethol hawliau menywod "Prosiect Cyfiawnder Economaidd i Fenywod" (EJWP).


y gweddill ar ôl yr hysbyseb hwn


Ochr yn ochr â'r hen membre o’r llywodraeth, ychwanegodd AS Gorllewin Goromonzi, Beatrice Nyampinga, yn ystod yr un cyfarfod, fod “y sector lewyrchus hwn” wedi cyfrannu “yn sylweddol at ddatblygiad” ei etholaeth. Byddai cychwyn dadl ar ddad-droseddoli puteindra yn ei gwneud hi’n bosibl felly i ddal rhywfaint o dreth, yn y wlad hon lle mae gweithwyr rhyw wedi mabwysiadu Arian Symudol ar gyfer anheddiad o'u gwasanaethau…

Os nad yw’r dadleuon argyhoeddiadol hyn a ddatblygwyd yn nadl Tachwedd 22 yn ddim byd newydd iawn, ymddangosodd yn fwy enigmatig yr atgof, gan Nyasha Chikwinya, o “ pwysigrwydd canlyniadau cymdeithasol y proffesiwn gweithwyr rhyw. Ac mae'r ffigwr o Zanu-PF (y blaid sy’n rheoli yn Harare) i honni bod puteiniaid yn “achub llawer o briodasau rhag dymchwel”. A cyfeiriad sydd hyd yn oed yn fwy o fwrlwm gan nad yw wedi bod yn destun datblygiad dadleuol.

A ddylem ddeall, i ddynion sy'n anfodlon yn rhywiol yn eu perthynas, fod perthynas rywiol y telir amdani ac sydd i fod yn rhydd de mae sentimentaliaeth yn llai ansefydlog na pherthynas odinebus? Ar gyfer y defnyddwyr rhyngrwyd mwyaf clir, byddai gweithwyr rhyw yn arbed llai o briodasau nag y byddent yn gohirio ysgariadau anochel sy'n gysylltiedig â chymhellion de anffyddlondeb.

Y Bore.

Bob bore, derbyniwch y 10 gwybodaeth allweddol ar newyddion Affricanaidd.

Image

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://www.jeuneafrique.com/1509312/politique/et-si-la-legalisation-de-la-prostitution-sauvait-les-mariages/


.