Mae gan Red Bull ddyled o F1 miliwn wrth i lwyddiant Max Verstappen ddod am bris | F1 | Chwaraeon

Mae gan Red Bull ddyled o F1 miliwn wrth i lwyddiant Max Verstappen ddod am bris | F1 | Chwaraeon

Mae'r swm mawr hwn yn cael ei gyfrifo yn seiliedig ar reolau F1 sy'n pennu ffioedd ar gyfer timau a'u gyrwyr yn seiliedig ar berfformiad eu blwyddyn flaenorol. Mae ffi Red Bull o £5.89m sydd ar ddod yn gynnydd sylweddol o'r £4.91m a dalwyd ganddynt y tymor diwethaf. Bydd yn rhaid i'r tîm gragen allan £6,245 am bob pwynt yn unig.

Mae goruchafiaeth Verstappen y tymor hwn yn rheswm allweddol y tu ôl i'r ffi uwch. Enillodd y gyrrwr 26 oed 19 allan o 22 ras gan fethu dim ond un podiwm, gan orffen yn bumed yn Singapore. Daeth yn ail yn Saudi Arabia ac Azerbaijan, yr unig rasys eraill na enillodd y safle cyntaf ynddynt.

Carlos Sainz o Ferrari oedd yr unig yrrwr allanol i Red Bull i ennill ras eleni. Ar y cyfan, enillodd Red Bull Bencampwriaeth yr Adeiladwyr yn gyfforddus gydag 860 pwynt syfrdanol. Aeth Mercedes ar ei hôl hi yn yr ail safle gyda 409 o bwyntiau, dim ond tri ar y blaen i Ferrari.

Yn gyfan gwbl, hawliodd Red Bull fuddugoliaeth mewn 21 o 22 o rasys posib, gyda Sainz a Ferrari fel yr unig yrrwr a gwneuthurwr arall i ennill ras, gan atal Red Bull rhag cael tymor perffaith. Mae hyn yn golygu bod swm syfrdanol o 860 o bwyntiau wedi cyfrannu at ffi sylweddol.

Daeth Verstappen â thymor 2023 i ben gyda 575 pwynt syfrdanol, 290 pwynt syfrdanol yn fwy na’i gyd-chwaraewr Sergio Perez (285). I’w roi mewn persbectif, mae’r bwlch rhwng Verstappen yn y safle cyntaf a Perez yn ail bron mor fawr â’r gwahaniaeth rhwng Perez a Nyck De Vries yn yr 22ain safle.

Gwnaeth seren rasio'r Iseldiroedd hanes hefyd trwy ddod y gyrrwr F1 cyntaf i arwain am dros 1,000 o lapiau mewn un tymor. Mae ei gyfrif trawiadol o 54 buddugoliaeth yn ei roi yn drydydd ar y rhestr holl-amser, yn llusgo y tu ôl i Michael Schumaker (91) a Lewis Hamilton (103).

Ac wrth ymuno ymhellach â rhengoedd Hamilton a Schumacher, daeth Verstappen yn un o'r unig yrwyr i gwblhau pob lap mewn un tymor. Yn Grand Prix Abu Dhabi, gorffennodd y chwaraewr 26 oed 17 eiliad enfawr o flaen Charles Leclerc o Ferrari yn yr ail safle, tra bod George Russell o Mercedes wedi hawlio’r safle podiwm olaf yn drydydd.

Gorffennodd Verstappen y tymor gyda rhediad buddugol o saith ras, gan ddechrau gyda buddugoliaeth yn Japan nôl ym mis Medi. Ond nid Red Bull yn unig fydd yn wynebu ffioedd uwch yn 2024. Mae disgwyl i Aston Martin fforchio £2.82m y flwyddyn nesaf, cynnydd o'r £1.16m a dalwyd y tymor hwn, yn ôl Speedcafe.com.

Gyda Verstappen a Red Bull yn dangos dim arwyddion o arafu, gallai'r gwneuthurwr weld ei ffioedd yn parhau i gynyddu. Fodd bynnag, os byddant yn parhau â'u rhediad buddugol, ni fydd ots gan y penaethiaid roi mwy o ots i gynnal y safon uchel hon o ragoriaeth.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf yn SAESNEG ar https://www.express.co.uk/sport/f1-autosport/1839765/Red-Bull-F1-Max-Verstappen


.