Ysgol Saint-Georges-des-Groseillers: hen offer a anfonwyd i ysgol yn Camerŵn

Ysgol Saint-Georges-des-Groseillers: hen offer a anfonwyd i ysgol yn Camerŵn

Gweler fy newyddion
Gwendoline Letendart, Elisabeth Montembaux, Anne-Sophie Nobis et Stéphane Terrier, le maire.
Gwendoline Letendart, Elisabeth Montembaux, Anne-Sophie Nobis a Stéphane Terrier, y maer. ©L'Orne Combattante

Rhwng y dagrau a'r chwerthin, pob un â bag ysgol neu sach gefn neu fag ysgol ar olwynion, mae pob plentyn yn dod o hyd i'r llwybr ysgol de Saint-Georges-des-Groseillers (Orne) wrth fynd tuag at ei dosbarth, yng nghwmni rhieni.

Roedd yn ôl i'r ysgol yn nechreu Medi i 205 o efrydwyr yysgol Vergers.

Roedd hefyd i Anne-Sophie Nobis, cyfarwyddwr, Elisabeth Montembaux, dirprwy gyfarwyddwr, ac athrawon y deg dosbarth yn cynnwys 20 a 22 o fyfyrwyr eleni.

Gwendoline Letendart, fel rhan o helpu plant ag anableddau (AESH), yn cefnogi tri myfyriwr trwy gydol y flwyddyn (un yn yr adran ganol, un yn nosbarth CM 1 ac un yn CM 2).

80 tablau ergonomig

Datblygiadau, gwaith a storio a gynhaliwyd yr haf hwn gan y fwrdeistref o fewn yr ysgol a hen neuadd y dref.

I gyd tablau ergonomig eu disodli, adnewyddwyd ystafelloedd newid y dosbarth meithrin yn ogystal â nifer o waith cynnal a chadw bach, er lles y plant a groesewir yn ysgol Vergers.

Rwy'n fodlon iawn ar yr adferiad o gymharu â'r gwaith a wnaed yn ystod y gwyliau, roedd popeth yn barod ar gyfer dechrau'r flwyddyn ysgol

Stéphane Terrier, maer Saint-Georges

Trosglwyddwyd yr 80 o dablau ergonomig newydd i Thalance Malonga, ocymdeithas ar gyfer datblygu Balamba (pentref Camerŵn), yn ogystal â nifer o lyfrau a hen gylchgronau o siop lyfrau hen neuadd y dref.

Fideos: ar Actu ar hyn o bryd

Ysgol gyda label Cenhedlaeth 2024

Rydym yn hapus iawn yn Saint-Georges y gall yr offer a'r llyfrau gael ail fywyd. Bydd plant yn Balamba yn gallu ei fwynhau.

Stephane Daeargi

Unwaith y bydd yr holl eitemau wedi'u casglu, roedd y llwyth yn gallu gadael ymlaen 30 Awst i Camerŵn, trwy'r gymdeithas ar gyfer datblygu Balamba.

Mae dyfodiad cludiant mewn cwch yn gofyn mis o deithio.

Derbynnir y rhodd gan lywydd y gymdeithas, Thierry Bessile, o Balamba, a a roddwyd i'r maer o'r fwrdeistref i fyfyrwyr yr ysgol.

Mae gan ysgol Vergers y nodwedd arbennig o fod yn ysgol 2024 genhedlaeth eleni.

Nodwedd arbennig y ddyfais hon yw y gall gael mynediad iddi llawer o brosiectau hwyliog ar gyfer Gemau Olympaidd Paris 2024. Mae llawer o waith wedi'i gynllunio yn y misoedd nesaf.

Dilynwch yr holl newyddion o'ch hoff ddinasoedd a chyfryngau trwy danysgrifio i Fy Newyddion.

Ymddangosodd yr erthygl hon gyntaf https://actu.fr/normandie/saint-georges-des-groseillers_61391/ecole-de-saint-georges-des-groseillers-du-materiel-ancien-envoye-a-une-ecole-du-cameroun_60086089.html


.