Mae Teles-relay yn ein gwahodd i ddarganfod VHERSE, artist dawnus

TARDDIAD

Ndi Graham ei enw yn y statws sifil, yr artist ifanc VHERSE darganfuwyd talentog yng nghlustiau a llygaid y cyhoedd yn 2022, diolch i ddulliau rhydd a chloriau a chloriau rhai caneuon a berfformiwyd gyda pherfformiad, a adawodd ddelwedd dda iddo gyda'r bobl.

 

Deiliad gradd Baglor mewn Daearyddiaeth, a gafwyd ym Mhrifysgol Yaoundé 1, Vharrow byth yn stopio gwneud ei lais hardd yn ddaearyddiaeth gerddorol esgynnol.

Awdur sengl dan y teitl “AYE” a ryddhawyd ar Ebrill 19, 2023, a gynhyrchwyd gan ATMadloniant, y label y mae wedi'i lofnodi iddo ar hyn o bryd.

Artist cyflawn, mewn corff ifanc, wedi'i lenwi â breuddwydion, ac yn eu plith i gyrraedd cynulleidfaoedd eang gyda'i benillion a'i alawon hygrededd-heriol, felly mae'n gobeithio dosbarthu naws hardd a dirgryniadau llawen a chyffrous ledled y bydysawd.

Yn ganwr a chyfansoddwr deinamig, mae’r talentog wedi’i ysbrydoli gan fywyd, methiannau a llwyddiannau’r rhai o’i gwmpas ac artistiaid yn arbennig.

 

Dyma'r fideo o'r artist VHERSE, cymorth mwyaf ffrindiau, gadewch i ni roi calonnau, hoffi a rhannu i gefnogi'r artist!

Gallwch lawrlwytho llyfr gwasg yr artist VHERSE trwy glicio yma!!!