“Crynodeb o newyddion Affricanaidd: llongddrylliad trasig a thensiynau gwleidyddol”

“Crynodeb o newyddion Affricanaidd: suddo trasig a thensiynau gwleidyddol

Mae'r wythnos ddiwethaf wedi'i nodi gan gyfres o ddigwyddiadau mawr yn newyddion Affrica. Rydym wedi gweld llongddrylliad trasig ym Môr y Canoldir, tensiynau gwleidyddol yn Senegal, a diddordeb newydd yn Affrica gan yr Undeb Ewropeaidd.

Ce qu'il faut retenir de (...) - Africain.info

Newyddion Affricanaidd: Trasiedi forwrol a beirniadaeth o'r awdurdodau

Affrica Crynodeb Mehefin 16Récap Afrique 16 juinAffrica Crynodeb Mehefin 16

Mae suddo treill-long oedd yn cludo ymfudwyr o Libya wedi lladd mwy na 78 o bobol oddi ar arfordir Gwlad Groeg. Dengys tystiolaethau fod rhwng 600 a 700 o bobl ar fwrdd y llong.

Newyddion Affricanaidd: Tensiynau gwleidyddol yn Senegal

Mae Senegal yn ymchwilio i fideos yn dangos dynion arfog mewn dillad sifil yn ystod protestiadau yn dilyn euogfarn y gwrthwynebydd Ousmane Sonko. Mae awdurdodau Senegal yn wynebu beirniadaeth ynghylch rheolaeth yr argyfwng hwn.

Sénégal : Un mort et 4 militaires blessés et des dizaines de rebelles tués  en Casamance – La Nouvelle Tribune

Newyddion Affricanaidd: Partneriaethau rhyngwladol a datblygiadau diwylliannol

Mae Tiwnisia wedi derbyn cynnig o bartneriaeth well gyda'r Undeb Ewropeaidd. Yn ogystal, mae'r artist Emo de Medeiros yn archwilio'r cysylltiadau rhwng technolegau newydd a thraddodiadau Affricanaidd, cysyniad y mae'n ei alw'n “gyd-destun”.

Mae'r digwyddiadau hyn yn tanlinellu i ba raddau y mae Affrica yn gyfandir cymhleth sy'n datblygu'n gyson. Gyda heriau dyngarol mawr, tensiynau gwleidyddol mewnol, a sylw cynyddol gan y gymuned ryngwladol, mae'n sicr y bydd newyddion Affricanaidd yn parhau i fod yn destun diddordeb yn yr wythnosau i ddod.