Trais Hiliol Lyon: Cyfrif Iasoer y Dioddefwyr

 

Trais Hiliol Lyon: Cyfrif Iasoer y Dioddefwyr

Cafodd saith unigolyn eu rhoi ar brawf gerbron Llys Troseddol Lyon am gymryd rhan mewn trais ar y cyd o natur hiliol a ddigwyddodd ym mis Gorffennaf 2019, yn dilyn buddugoliaeth Algeria yn rownd derfynol pêl-droed Cwpan y Cenhedloedd Affrica (CAN).

Des supporteurs célèbrent la victoire de l’Algérie en finale de la Coupe d’Afrique des nations, à Lyon, le 19 juillet 2019.

Mae'r dioddefwyr yn tystio

Mae dioddefwyr wedi rhannu adroddiadau iasoer o'r noson honno. Yn eu plith, Afelle, a gafodd ei thargedu tra'n dathlu'r fuddugoliaeth yn ei char gyda dau ffrind, a Linda, yr ymosodwyd arni gyda'i thri phlentyn yn y car.

Ymosodiad wedi'i gynllunio'n ofalus

Mae'r dioddefwyr yn argyhoeddedig bod yr ymosodiad wedi'i baratoi'n ofalus gan y grŵp ultra-dde. Mae Afelle yn tystio ei fod wedi gweld tua deg ar hugain o unigolion “wedi’u harfogi â bariau haearn”, ac mae’r ymosodiad wedi effeithio’n fawr ar ei fywyd bob dydd.

Violences racistes : 7 membres présumés de l'ultradroite jugés à Lyon

Trais Hiliol Lyon Ymateb y dioddefwyr

Er gwaethaf arswyd yr ymosodiad, dangosodd y dioddefwyr benderfyniad diwyro i beidio â chael eu dychryn. Dywedodd Linda, “Fe wnaethoch chi ddewis y Gogledd Affrica anghywir! Dydw i ddim yn mynd i wadu fy ngwreiddiau oherwydd bod y dynion hyn wedi penderfynu eu bod yn fwy Ffrancwyr na mi. »

Aros am gyfiawnder

Mae’r achos yn parhau wrth i’r dioddefwyr aros am gyfiawnder am y noson ofnadwy hon o drais hiliol yn Lyon.