"Mae Michel Pialle yn cyfaddef: manylion tywyll yn diflaniad Karine Esquivillon"

"Mae Michel Pialle yn cyfaddef: manylion tywyll yn diflaniad Karine Esquivillon"

“Mae busnes diflaniad Karine Esquivillon cymerodd tro tywyll pan gyfaddefodd Michel Pialle iddo ladd ei wraig. Yn ôl ei ddatganiadau, roedd y llofruddiaeth yn ddamweiniol, yn digwydd wrth lanhau ei arf. Mae ymchwilwyr, sy'n wynebu anghysondebau yn natganiadau Michel Pialle, bellach yn edrych i mewn i wirionedd y cyffesiadau hyn. »

Une voiture de police stationnée devant le domicile de Michel Pialle, le 14 juin 2023. (J?R?ME FOUQUET / MAXPPP)

Michel Pialle: Cyffesiadau sy'n peri gofid

Cyfaddefodd Michel Pialle, tra yn nalfa’r heddlu, ei fod wedi lladd ei wraig Karine Esquivillon. Gan honni bod yr ergyd angheuol yn ddamweiniol tra roedd yn glanhau ei wn, mae ymchwilwyr yn gwirio hygrededd ei gyfaddefiad.

Michel Pialle a datguddiadau'r ymchwiliad

Nododd yr ymchwilwyr anghysondebau yn natganiadau Michel Pialle. Roedd y data ffôn yn arbennig yn ei gwneud hi'n bosibl ei ddrysu. Byddai cyfreithiwr y sawl a ddrwgdybir wedi chwarae rhan hanfodol yng nghyffes Michel Pialle, gan wneud iddo ddeall ei fod wedi'i gornelu.

Mort de Karine Esquivillon : comment Michel Pialle, le mari devenu suspect,  a été trahi par ses stratagèmes - Le Parisien

Michel Pialle a darganfod corff Karine

Lai na thair awr ar ôl y cyfaddefiadau hyn, daethpwyd o hyd i gorff Karine. Arweiniodd Michel Pialle yr ymchwilwyr i goedwig ger cartref y teulu. Ni chladdwyd y corff ac mae awtopsi ar y gweill i gadarnhau neu annilysu datganiadau Michel Pialle.

Meurtre de Karine Pialle : l'ex-femme de Michel Pialle raconte ses dix  années passées avec un "mythomane" | TF1 INFO

Diolch i gyffesiadau Michel Pialle, daethpwyd o hyd i gorff Karine Esquivillon ger cartref y teulu. Cododd y dyn, trwy ddweud bod y llofruddiaeth yn ddamweiniol, lawer o gwestiynau. Mae awtopsi ar y gweill i egluro amgylchiadau marwolaeth Karine. Mae'r achos, ymhell o gael ei ddatrys, yn parhau i godi cwestiynau difrifol.