Mae Mali yn mynnu Tynnu Cenhadaeth Cadw Heddwch y Cenhedloedd Unedig yn Ôl ar unwaith

Mae Mali yn mynnu Tynnu Cenhadaeth Cadw Heddwch y Cenhedloedd Unedig yn Ôl ar unwaith

Mae llywodraeth Malian wedi gwneud datganiad brawychus, yn galw am dynnu’n ôl ar unwaith MINUSMA (Cenhadaeth Sefydlogi Integredig Amlddimensiwn y Cenhedloedd Unedig ym Mali), llu cadw heddwch y Cenhedloedd Unedig sydd wedi’i leoli yn y wlad ers bron i ddegawd.

Angen tynnu'n ôl oherwydd diffyg cenhadaeth

Dywedodd Abdoulaye Diop, gweinidog tramor Mali, wrth gyfarfod o Gyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig fod MINUSMA wedi methu â chyflawni ei genhadaeth ac felly wedi gorfod tynnu ei filwyr yn ôl heb oedi pellach. Yn ôl iddo, mae'r genhadaeth hon yn tanio tensiynau cymunedol ac yn tanseilio cydlyniant cenedlaethol Mali.

Mali : Abdoulaye Diop s'en prend à la Côte d'Ivoire

MINWSMA yn amddiffyn

Yn wyneb y cyhuddiadau hyn, gwrthododd Pennaeth Cenhadaeth a Chynrychiolydd Arbennig Ysgrifennydd Cyffredinol Mali, Mr. El-Ghassim Wane, yr haeriadau hyn. Er gwaethaf amgylchedd cymhleth a chyfyngiadau ar ryddid i symud, sicrhaodd fod MINUSMA yn ymdrechu i weithredu ei fandad yn y ffordd fwyaf effeithiol posibl.

La Minusma à la croisée des chemins | Crisis Group

Dadl ryngwladol

Ysgogodd y ddadl hon ymatebion amrywiol gan aelodau o Gyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig. Pwysleisiodd Ffrainc bwysigrwydd MINUSMA wrth gynnal heddwch ym Mali, tra bod Ffederasiwn Rwsia yn amddiffyn cryfhau cydweithrediad Rwsia-Malian.

Mali: Wagner, une société pas toujours bien vue en Russie - l'Opinion

Pa ddyfodol i MINUSMA?

Mae dyfodol MINUSMA ym Mali yn parhau i fod yn ansicr. Mae tensiynau rhwng y genhadaeth a llywodraeth Malian wedi dod i ben, a bydd y penderfyniad terfynol ar dynnu MINUSMA yn ôl yn cael ei wneud yng nghyfarfod Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig ar 29 Mehefin.