Argyfwng yn Swdan : Drama y Corfflu yn Khartoum

Ar ôl saith wythnos o frwydr ffyrnig am reoli prifddinas Swdan, mae rhai o drigolion Khartoum yn wynebu problem nad ydyn nhw erioed wedi ei hystyried…

Cette photo du corps d'un soldat gisant dans la rue à Khartoum date du premier jour du conflit.

Argyfwng yn Swdan: Macabre Dyddiol yn Khartoum

Mae bywyd beunyddiol trigolion Khartoum wedi dod yn ddioddefaint i fynd drwyddo. Rhwng y gwrthdaro parhaus a'r casgliad o gyrff ar y strydoedd, mae'r tystiolaethau'n iasoer...

Un char d'assaut à Khartoum

Argyfwng yn Swdan: Canlyniadau Iechyd yn Khartoum

Mae'r sefyllfa yn Khartoum yn gwaethygu nid yn unig o safbwynt diogelwch, ond hefyd o safbwynt iechyd. Gall claddu cyrff yn frysiog ac anhrefnus achosi i glefydau ledaenu…

Yn Ne Swdan, tanseiliwyd y cytundeb heddwch gan barhad gwrthdaro rhyng-gymunedol

Argyfwng yn Swdan: Galwad am Gymorth gan Khartoum

Au Soudan du Sud, un processus de paix à bout de souffle

Mae'r angen am help yn fater brys. Mae’r Doctor Attia Abdullah Attia yn mynnu y dylai pobl adael i’r awdurdodau iechyd, y Groes Goch a Chilgant Coch Swdan ofalu am gladdu cyrff marw…

Yn wyneb yr argyfwng yn Swdan, rhaid i'r byd symud. Mae pobl Khartoum yn ymladd nid yn unig am eu goroesiad ond hefyd i warchod urddas y rhai sydd wedi cwympo. Mae'n hollbwysig bod ymdrechion dyngarol yn cael eu dwysau i helpu pobl i ymdopi â'r sefyllfa drasig hon.