“Metformin: Y darian bosibl yn erbyn Covid hir”

 

Metformin: Y darian bosibl yn erbyn Covid hir

Pelydr newydd o obaith

Metformine — Wikipédia

Gallai Metformin, cyffur gwrth-diabetes adnabyddus, leihau'r siawns o ddatblygu Covid hir, yn ôl astudiaeth ddiweddar.

Astudiaeth addawol

Metformine : rôle, diabète, quels effets secondaires ?

Canfu'r astudiaeth y gallai metformin leihau'r risg o Covid hir 40% mewn cleifion a brofodd yn bositif am Covid-19. Roedd yr astudiaeth yn cynnwys mwy na 1 o gleifion, gan ddangos canlyniadau addawol.

Terfynau a goblygiadau

2,283 Implication Images, Stock Photos & Vectors | Shutterstock

Er bod y canlyniadau'n addawol, nid yw metformin wedi'i brofi eto ar bobl sydd eisoes â Covid hir. Ar ben hynny, cyffuriau eraill, megis ivermectin a fluvoxamine, heb eu dangos i fod yn effeithiol wrth atal Covid hir.