Datrysiad cyflym o rwygiad pibell ddŵr yn effeithio ar Orllewin Dunkirk

 

Datrysiad cyflym o doriad prif bibell ddŵr sy'n effeithio I'r gorllewin o Dunkirk

Nautilus, la petite «balle» qui fait de Dunkerque le site pilote d'une  expérimentation de Suez en France - La Voix du Nord

Mae digwyddiad boreol yn achosi aflonyddwch

Arweiniodd toriad pibell ddŵr yn gynnar y bore yma yn nhref Eperlecques at drafferthion cyflenwad dŵr yfed dros dro mewn sawl tref yng ngorllewin ardal Dunkirk.

La préfecture conseille vivement de ne pas boire l'eau du robinet - La Voix  du Nord

Ymateb cyflym i ddatrys y broblem

Mae'r holl wasanaethau wedi gweithio'n galed i osod dargyfeiriad ac ailgyflenwi dŵr yn y bwrdeistrefi hyn. Cyn bo hir, adferwyd y pwysedd dŵr a dechreuodd cyflenwadau dŵr gynyddu.

N°651] - Canalisations d'eau : Comment bien les entretenir ?

Nid yw yfed dŵr yn cael ei effeithio

Er bod swyddog y Gogledd wedi cynghori yn wreiddiol i atal yfed dŵr tap fel rhagofal, codwyd yr argymhelliad hwn ar y cyd ag Asiantaeth Iechyd Ranbarthol Hauts-de-France. Ni chafodd y digwyddiad unrhyw effaith ar y gallu i yfed dŵr tap.