Recriwtio ar gyfer Asiantau Maes

Recriwtio ar gyfer Asiantau Maes

 

Recriwtio ar gyfer Asiantau Maes, BEACAM yn gymdeithas ddinesig mewn partneriaeth â sefydliad dielw. Fel rhan o'i brosiect achyddiaeth lafar yn Camerŵn gyda'r nod o:

cadw a chreu archif dda o'n hynafiaid; i greu pont ar gyfer ymchwil achyddol trwy'r rhai sy'n byw; darparu archif ysgrifenedig o'u treftadaeth i bentrefi a phobl fyw ac yn olaf i gadw traddodiadau llafar ein pentrefi.

Ydych chi'n hoff o hanes a diwylliant sy'n chwilio am swydd? Hoffech chi fod yn rhan o brosiect a fydd yn newid bywydau cenedlaethau'r dyfodol?

BEACAM yn recriwtio pobl ymroddedig, o gymeriad da a fydd yn gweithio fel Gweithiwr maes fel rhan o brosiect hel achau llafar yng ngwahanol adrannau a phentrefi rhanbarth y Ganolfan.

PWRPAS SWYDDI – Asiant Maes (05)

 • Casglu data achyddol gan hysbyswyr yn y pentrefi
 • Cynnal cyfweliadau trwy ffôn android
 • Gwirio cywirdeb y data a gasglwyd dros y ffôn a'r daflen gasglu

SGILIAU A PHROFIAD GOFYNNOL

 • Yn hyddysg yn niwylliant a thraddodiadau'r rhanbarth Canolog
 • Cael ysbryd tîm
 • Meddu ar sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu da
 • Sgiliau ysgrifennu a chadw cofnodion da iawn
 • Y gallu i weithio dan bwysau *Sylw da i fanylion, dysgu'n gyflym a rhaid bod yn iach
 • Meddu ar ymennydd sy'n canolbwyntio ar atebion.
 • Rhaid peidio â chael unrhyw ymrwymiad arall gyda sefydliad
 • Bod â ffôn Android gyda'r system leoleiddio (GPS) (gwell)
 • Bod yn barod i deithio a byw dros dro ym mhentrefi aseiniad

 SUT I WNEUD CAIS?

Os oes gennych ddiddordeb yn y cynnig, anfonwch eich llythyr eglurhaol a CV i: oralgenealogycameroon@gmail.com.

Dim ond ceisiadau dethol y byddwn yn cysylltu â nhw.

Dyddiad Cau: 15/06/2023 

DS: Peidiwch â thalu unrhyw ffioedd i gael swydd