Y Rhyfel yn Rwsia: Trosolwg o'r Gwrthdaro

Y rhyfel yn Rwsia : trosolwg o'r gwrthdaro

Y Rhyfel yn Rwsia, a elwir hefyd yn y rhyfel Rwseg-Wcreineg, yn wrthdaro parhaus a ddechreuodd yn 2014. Dechreuodd y gwrthdaro pan gysylltodd Rwsia â'r Crimea i'r Wcráin, a arweiniodd at gyfres o brotestiadau a gwrthdaro rhwng lluoedd yr Wcrain a'r rhai a oedd o blaid Gwahanwyr Rwsiaid. yn nwyrain Wcráin. Ers hynny mae'r gwrthdaro wedi gwaethygu i fod yn rhyfel llawn, gyda'r ddwy ochr yn dioddef anafiadau sylweddol a difrod seilwaith. Yn yr erthygl hon, byddwn yn darparu trosolwg o'r gwrthdaro, gan gynnwys ei achosion, chwaraewyr allweddol, a statws cyfredol.

Guerre en Ukraine, en direct : plus d'une centaine de tirs d'artillerie dans la région de Belgorod

Achosion y gwrthdaro

Mae gwreiddiau’r gwrthdaro yn mynd yn ôl i benderfyniad yr Wcrain i dynnu’n nes at yr Undeb Ewropeaidd yn 2013. Roedd y penderfyniad hwn yn cael ei ystyried yn fygythiad gan Rwsia, sydd wedi ceisio ers amser maith i gynnal ei dylanwad dros yr Wcrain. Mewn ymateb, atodwyd y Crimea gan Rwsia ym mis Mawrth 2014, gan nodi'r angen i amddiffyn Rwsiaid ethnig sy'n byw yn y rhanbarth. Condemniwyd y penderfyniad hwn yn eang gan y gymuned ryngwladol ac arweiniodd at gyfres o sancsiynau economaidd yn erbyn Rwsia.

Mae anecsiad y Crimea hefyd wedi sbarduno protestiadau yn nwyrain yr Wcrain, lle mae llawer o Rwsiaid ethnig yn byw. Cymerodd ymwahanwyr Pro-Rwsia reolaeth dros sawl tref yn y rhanbarth a dechreuodd gwrthdaro rhwng lluoedd Wcrain a gwahanwyr. Cynyddodd y gwrthdaro yn gyflym, gyda'r ddwy ochr yn cyhuddo ei gilydd o ymddygiad ymosodol a cham-drin hawliau dynol.

Y chwaraewyr allweddol

Mae'r gwrthdaro yn cynnwys nifer o chwaraewyr allweddol, gan gynnwys Wcráin, Rwsia a ymwahanwyr pro-Rwsia yn nwyrain Wcráin. Arweinir llywodraeth yr Wcrain gan yr Arlywydd Volodymyr Zelensky, a ddaeth i rym yn 2019 ar lwyfan gyda’r nod o ddod â’r gwrthdaro i ben. Mae Rwsia yn cael ei harwain gan yr Arlywydd Vladimir Putin, sydd wedi’i gyhuddo o gefnogi ymwahanwyr gydag arfau a milwyr.

Mae'r ymwahanwyr pro-Rwsia yn cynnwys sawl grŵp, gan gynnwys Gweriniaeth Pobl Donetsk a Gweriniaeth Pobl Lugansk. Nid yw'r grwpiau hyn yn cael eu cydnabod gan y gymuned ryngwladol, ond maent wedi derbyn cefnogaeth gan Rwsia.

Mae’r gwrthdaro hefyd wedi denu gwledydd eraill, gan gynnwys yr Unol Daleithiau a’r Undeb Ewropeaidd, sydd wedi gosod sancsiynau economaidd ar Rwsia mewn ymateb i’w gweithredoedd yn yr Wcrain.

Cost ddynol gwrthdaro

Guerre en Ukraine : militaires, civils, crimes…. L'effroyable bilan qui donne le vertige

Mae'r gwrthdaro wedi cael effaith ddinistriol ar y bobl Wcrain. Yn ôl y Cenhedloedd Unedig, mae mwy na 13 o bobol wedi’u lladd ers dechrau’r gwrthdaro a mwy na 000 wedi’u hanafu. Mae’r gwrthdaro hefyd wedi dadleoli mwy na 30 miliwn o bobl, gyda llawer ohonynt wedi’u gorfodi i ffoi o’u cartrefi a cheisio lloches mewn rhannau eraill o’r Wcráin neu wledydd cyfagos.

Mae’r gwrthdaro hefyd wedi cael effaith sylweddol ar economi Wcráin, gyda nifer o fusnesau a diwydiannau yn dioddef o’r ymladd. Gorfodwyd y wlad hefyd i ddargyfeirio adnoddau o feysydd eraill, megis addysg ac iechyd, i ariannu ymdrech y rhyfel.

Cyflwr presennol y gwrthdaro

Er gwaethaf sawl ymgais i negodi heddwch, nid yw'r gwrthdaro yn yr Wcrain yn dangos unrhyw arwyddion o ddiwedd ar ddod. Mae'r cytundeb cadoediad diweddaraf, a lofnodwyd ym mis Gorffennaf 2020, wedi'i dorri dro ar ôl tro gan y ddwy ochr. Mae llywodraeth Wcrain wedi cyhuddo Rwsia o barhau i gefnogi’r ymwahanwyr gydag arfau a milwyr, tra bod Rwsia wedi cyhuddo’r Wcráin o fethu â gweithredu darpariaethau allweddol y cytundeb cadoediad.

Mae'r gwrthdaro hefyd wedi'i gymhlethu gan y pandemig COVID-19, sydd wedi ei gwneud hi'n anoddach i sefydliadau rhyngwladol ddarparu cymorth a chefnogaeth i'r rhai y mae'r ymladd yn effeithio arnynt.

Guerre en Ukraine : ce qu'il faut retenir du dixième jour de l'invasion russe

 

mae'r rhyfel yn Rwsia yn wrthdaro parhaus sydd wedi cael effaith ddinistriol ar bobl Wcrain. Dechreuodd y gwrthdaro gydag anecsiad Rwsia o’r Crimea yn 2014 ac ers hynny mae wedi gwaethygu’n rhyfel llawn rhwng lluoedd Wcrain a gwahanwyr o blaid Rwsia yn nwyrain yr Wcrain. Mae'r gwrthdaro wedi achosi costau dynol ac economaidd sylweddol ac nid yw'n dangos unrhyw arwyddion o ddiwedd ar fin digwydd. Rhaid i'r gymuned ryngwladol barhau i weithio tuag at ddatrysiad heddychlon o'r gwrthdaro, er mwyn rhoi diwedd ar ddioddefaint pobl Wcrain.