Trais yn y cartref yn Grau-du-Roi: 1 ci yn ymyrryd i amddiffyn y dioddefwr

 

Trais yn y cartref yn Grau-du-Roi (yn Ffrainc): Mae ci yn ymyrryd i amddiffyn y dioddefwr

Le Grau-du-Roi, tref fechan yn y Gard, oedd lleoliad digwyddiad a oedd yn syndod a dweud y lleiaf. Gwyliau a drodd yn hunllef i fenyw ddioddefwraig trais domestig, nes bod ymyrraeth annisgwyl ei gi yn newid y gêm.

1. Gwyliau wedi mynd o chwith

Violences conjugales au Grau-du-Roi (en France) Un chien intervient en défense de la victime
darluniadol.

 

Roedd y gwyliau hyn i fod yn foment o ymlacio i'r cwpl hwn o Belfort. Fodd bynnag, fe wnaethon nhw gymryd tro dramatig pan gymerodd y dyn 44 oed ran mewn trais domestig. Cyn gynted ag y cyrhaeddodd faes gwersylla yn Grau-du-Roi, fe wnaeth yfed gormod o alcohol. “Rydych chi'n yfed trwy'r dydd ac yna rydych chi'n taro Madame,” mae llywydd y llys, Jean-Michel Pérez, yn crynhoi.

2. Troseddwr mynych yn y llys

Nid yw'r dyn dan sylw yn anhysbys i'r gwasanaethau barnwrol. Mae ganddo 5 collfarn er clod iddo, rhai ohonynt am broblemau cysylltiedig ag alcohol. Barnwyd y ffeil ar unwaith, mewn cyflwr o atgwympo cyfreithiol ar gyfer trais yn erbyn ei gariad. "Sylwadau dyddiol a lleihau Madame i gyflwr o faterion", gresynu at gyfreithiwr y dioddefwr, meistr Florence De Prato.

3. Apêl yr ​​erlynydd am amddiffyniad

 “Yn anffodus, nid yw trais domestig yn cymryd gwyliau,” meddai’r dirprwy erlynydd. “Rhaid i ni gosbi ond hefyd amddiffyn,” ychwanega. Gofynnodd ynad swydd erlynydd cyhoeddus Nîmes am ddedfryd o 24 mis, gyda 12 ohonynt wedi'u gohirio ar brawf am ddwy flynedd.

4. Ymyriad arwrol ci

Angleterre : une femme enceinte sauvée par son chien - Magicmaman.comYn ystod y gwyliau hyn yn Grau-du-Roi a'r ddwy olygfa o drais ar Fai 8 a 12, fe wnaeth ci'r cwpl ymyrryd i amddiffyn ei feistres yn ystod ymosodiad. brathodd y cydymaith yn ei stumog i wneud iddo ollwng gafael.

5. Dyfarniad y llys

Penderfynodd y llys fynd y tu hwnt i'r ymholiadau trwy orfodi 3 blynedd gan gynnwys dau yn y carchar yn erbyn y cydymaith treisgar. “Mae’r dyn hwn rwy’n ei amddiffyn yn ymwybodol o ddifrifoldeb y gweithredoedd ac yn gresynu’n fawr at yr hyn y gwnaeth i’w bartner ei ddioddef”, tanlinellodd y cyfreithiwr amddiffyn, meistr Alexandre Barakat.

Y frwydr yn erbyn trais domestig yn flaenoriaeth ar gyfer gorfodi'r gyfraith a chyfiawnder. Mae’r achos hwn yn amlygu pwysigrwydd gwyliadwriaeth ac ymyrraeth, ni waeth pa mor annisgwyl, i roi diwedd ar y sefyllfaoedd dramatig hyn.