“Rafael Nadal yn tynnu’n ôl o Roland-Garros: Ergyd i dennis”

« Rafael Nadal yn tynnu'n ôl o Roland-Garros: Ergyd i dennis »

1. Absenoldeb amlwg o Roland-Garros

Cafodd y newyddion effaith bom ym myd tennis: ni fydd Rafael Nadal, yr afradlon o Sbaen, yn cymryd rhan yn Roland-Garros eleni. Oherwydd anaf psoas sydd wedi bod yn anfantais iddo ers mis Ionawr, bu'n rhaid i bencampwr amddiffyn Pencampwriaeth Agored Ffrainc dynnu'n ôl o'r twrnamaint, a fydd yn dechrau ar Fai 22 ym Mharis.

“Nid yw’r anaf a gefais yn Awstralia wedi esblygu fel yr oeddwn yn gobeithio (…). Mae’n amhosibl i mi gymryd rhan yn Roland-Garros, ”cyhoeddodd Nadal yn ystod cynhadledd i’r wasg. Mae'r tynnu'n ôl hwn yn siom iddo, ond hefyd i'w gefnogwyr ledled y byd, a oedd yn awyddus i'w weld yn disgleirio unwaith eto ar glai Paris.

Vidéo : Rafael Nadal en conférence de presse lors du tournoi de l'Open d'Australie  à Melbourne, le 18 janvier 2023. © Sydney Low/CSM via Zuma Press/Bestimage  - Purepeople

2. Anaf cyhyr ystyfnig

Ers pedwar mis, mae Rafael Nadal wedi bod yn absennol o'r gylched oherwydd anaf cyson i'w gyhyr yn ei glun chwith. Mae ei gêm olaf, colled o dair set yn ail rownd Pencampwriaeth Agored Awstralia i’r Americanwr Mackenzie McDonald, lle cafodd ei anafu, yn dyddio’n ôl yn union i Ionawr 18.

Amcangyfrifwyd i ddechrau ei fod rhwng chwech ac wyth wythnos, ac mae ei absenoldeb wedi'i ymestyn ers hynny, fel y mae'r rhestr o'i dynnu'n ôl dan orfod. O daith llys caled America (Indian Wells a Miami) i'r tymor Ewropeaidd ar ocr, o Monte Carlo i Rufain, trwy Barcelona a Madrid, bu'n rhaid i Nadal roi'r gorau i lawer o dwrnameintiau.

Tennis - Roland-Garros. Rafael Nadal tiendra une conférence de presse  jeudi, sa participation au tournoi toujours plus incertaine

3. Absenoldeb pencampwr yr amddiffyn

Felly ni fydd “Rafa” yn bresennol i amddiffyn ei deitl, a gafwyd flwyddyn yn ôl. Er gwaethaf troed chwith anestheteiddiedig i gynnwys y boen a achoswyd gan y salwch cronig y mae wedi dioddef ohono ers yn 18 oed (syndrom Müller-Weiss), roedd y Sbaenwr wedi ennill buddugoliaeth am y pedwerydd tro ar ddeg, ac am yr 22ain tro yn y Gamp Lawn - cofnod wedi'i rannu gyda Novak Djokovic ers hynny.

Ers ei goroni cyntaf ar glai Parisaidd yn 2005, ddeuddydd ar ôl ei ben-blwydd yn 19 oed, nid yw Nadal erioed wedi methu Roland-Garros. Casglodd 112 o fuddugoliaethau yno a dim ond tair colled a gafodd (yn 2009, 2015 a 2021), ynghyd â phecyn yn ystod y twrnamaint (2016, oherwydd ei arddwrn chwith).

4. Egwyl cyn tymor olaf?

Os yw'r absenoldeb hwn yn ergyd i gefnogwyr "Rafa", gallant fod yn dawel eu meddwl. Nid oes gan y Sbaenwr unrhyw gynlluniau i ymddeol eto. Fodd bynnag, fe gyhoeddodd nad yw’n bwriadu chwarae yn y misoedd nesaf. “Fy nod, fy uchelgais, yw stopio am rai misoedd ac yna rhoi’r cyfle i mi fy hun ddod yn ôl y flwyddyn nesaf, sef fy mlwyddyn olaf ar y daith mae’n debyg, hyd yn oed os na allaf warantu 100% y bydd, " dwedodd ef.

Gallai’r egwyl hon felly nodi dechrau tymor olaf i Rafael Nadal, un o’r chwaraewyr tennis gorau erioed. Mae'r Sbaenwr yn sicr o wneud popeth posibl i ddod yn ôl yn gryfach ac yn fwy penderfynol nag erioed.

Open d'Australie : «Je suis détruit mentalement», reconnaît Rafael Nadal  après son élimination - Le Parisien

Er ei siom, mae Rafael Nadal i’w weld yn benderfynol o bownsio’n ôl. Gallai'r toriad hwn fod yn gyfle iddo ailwefru ei fatris a pharatoi ar gyfer ei ddychweliad mawr ar y gylched. Mae ei gefnogwyr ledled y byd yn aros yn eiddgar amdano, yn barod i'w gefnogi yn y darn olaf hwn o'i yrfa eithriadol.