Mae Cabral Libii yn gwneud tonnau gyda dadleuon Diwrnod Cenedlaethol

Cabral Libii gwneud tonnau gyda dadl y Diwrnod Cenedlaethol

Cabral Libii, ffigwr gwleidyddol dadleuol

Cameroun - Polémique autour de la convention d'exploitation du Fer de la  Lobé : Le député Cabral Libii interpelle le Président Paul Biya. - Direct  Info

Mae AS Cabral Libii yn adnabyddus yn nhirwedd wleidyddol Camerŵn. Ychydig ddyddiau cyn y gwyliau cenedlaethol, fe ysgogodd ddadl sy'n achosi llawer o siarad.

Y ddadl ar Twitter

 

Ar ei gyfrif Twitter, mynegodd y gwleidydd ei anfodlonrwydd â threfniadaeth gorymdaith Mai 20, y mae'n ystyried ei fod o blaid y CPDM, y blaid sy'n rheoli.

Y CPDM, plaid a ffefrir?

 

Mae'r AS yn cyhuddo'r CPDM o ddefnyddio'r orymdaith i greu "rhith optegol" am nifer ei filwriaethwyr. Cyhuddiad nad yw wedi mynd heb i neb sylwi.

Y CRM ymylu

 

Yn y cyfamser, mae'r Mudiad ar gyfer Dadeni Camerŵn (MRC) yn cwyno am iddo gael ei wthio i'r cyrion o'r dathliadau. Mae'r blaid yn cyhuddo'r awdurdodau o gyfyngu ar gyfranogiad y pleidiau gwleidyddol a gynrychiolir yn y senedd.

Cwis rhifyn 51fed y gwyliau cenedlaethol?

 

Ar gyfer y 51fed rhifyn hwn, dim ond y pleidiau gwleidyddol a gynrychiolir yn y Senedd sydd wedi'u hawdurdodi i orymdeithio. Ffaith sy'n dwysáu'r dadlau ac yn addo gwyliau cenedlaethol dan densiwn.