Argyfwng economaidd yn Ghana: hunllef dyled sy'n dod i'r amlwg eto

Argyfwng economaidd yn Ghana: hunllef dyled sy'n dod i'r amlwg eto

1. Ghana, model o ffyniant Affricanaidd yn adfeilion

Ef oedd model yr Affrica newydd, gyda'i ddemocratiaeth sefydlog a'i ffyniant. Heddiw mae'r Mae Ghana yn adfeilion. Cafodd yr argyfwng iechyd ac yna’r rhyfel yn yr Wcrain a’i hôl-effeithiau ar bris ynni y gorau o’r llwybr rhinweddol hwn.

Rongé par l'inflation et la défiance, le Ghana s'effondre : « c'est la pire crise  économique que j'aie connue »

2. Cynllun o help llaw IMF

Ym mis Rhagfyr 2022, datganodd y wlad ei bod wedi methu â thalu, na all ad-dalu ei dyledion, ac aeth i drafodaethau gyda'r Cronfa Ariannol Ryngwladol (IMF) am gynllun achub. Y dydd Mercher hwn, Mai 17, bydd y sefydliad rhyngwladol yn rhoi cymorth o 3 biliwn o ddoleri (2,8 biliwn ewro) iddo, gyda chyfran gyntaf o 600 miliwn y gellir ei ryddhau ar unwaith.

En pleine crise économique, le Ghana sollicite l'aide du FMI | Africanews

3. Aildrafod dyled

Mae'r IMF yn rhoi ei gefnogaeth yn unig ar yr amod bod y gwledydd credydwyr yn cytuno ar y cyd i ail-negodi eu hamserlenni ad-dalu, neu hyd yn oed ganslo rhan o'r ddyled. Rhaid i Ghana ailstrwythuro ei dyled i gael awdurdodiad terfynol i gael mynediad at arian IMF.

Autrefois porté en exemple, le Ghana s'enfonce dans une grave crise  économique

4. Sefyllfa dyled gyhoeddus

Dyled gyhoeddus Ghana oedd 467,4 biliwn gedis ($ 47,7 biliwn) ym mis Medi 2022, gan gynnwys tua $4 biliwn mewn dyled ddwyochrog, yn ôl y Sefydliad Cyllid Rhyngwladol. Gyda dyled o 58 biliwn o ddoleri’r Unol Daleithiau sy’n cynrychioli 105% o’i CMC yn 2022, mae Ghana ymhlith y deg gwlad fwyaf dyledus ar y cyfandir, yn ôl Banc y Byd.

Face à la crise, le Ghana est-il vraiment prêt à tout ? – Jeune Afrique

5. Negodi cynllun ailstrwythuro

Fodd bynnag, er mwyn elwa ar y cynllun achub tair blynedd o 3 biliwn o ddoleri (o dan y Cyfleuster Credyd Estynedig, ECF) a gymeradwywyd ym mis Rhagfyr 2022 gan y Gronfa Ariannol Ryngwladol (IMF), rhaid i Accra lunio cynllun ailstrwythuro. Am y record, mae cynhyrchydd coco ail fwyaf y byd wedi elwa o 17 o raglenni IMF ers 1966.

Ghana: les Ghanéens de plus en plus lassés de la situation économique -  Afrique économie