"Maurice Kamto MRC: Cyfranogiad strategol yn yr orymdaith ar 20 Mai, 2023"

« Maurice Kamto MRC : Cyfranogiad strategol yn yr orymdaith ar 20 Mai, 2023 ″

Mae'r Mudiad ar gyfer Dadeni Camerŵn (MRC), dan arweiniad Maurice Kamto, yn paratoi i gymryd rhan yn yr orymdaith Diwrnod Cenedlaethol ar Fai 20, 2023. Er gwaethaf y ffaith nad yw'n cael ei gynrychioli yn y Cynulliad Cenedlaethol, y Senedd nac yn y fwrdeistref. neu lefel ranbarthol, mae'r blaid yn dibynnu ar ei phresenoldeb yn rhanbarthau gwledig y wlad i ddangos ei gwydnwch a'i hymrwymiad i bobl Camerŵn.

1. Sefyllfa Wleidyddol yr MRC

Maurice Kamto dénonce l'oppression des militants du MRC au Gabon -  Lebledparle

Mae'r MRC, a oedd wedi boicotio'r etholiadau trefol a deddfwriaethol ar Chwefror 9, 2020, yn ei chael ei hun mewn sefyllfa anodd. Honnodd y blaid fuddugoliaeth yn etholiad arlywyddol Hydref 2018, ond datganodd y Cyngor Cyfansoddiadol mai Paul Biya oedd yr enillydd a Maurice Kamto yn yr ail safle. Arweiniodd y boicot hwn at golli poblogrwydd i'r MRC, sydd bellach yn gweithio i'w hadleoli ei hun.

2. Y Strategaeth CRM ar gyfer yr orymdaith ar Fai 20

Déclaration sur la participation du MRC au défilé du 20 mai 2017 et sur  l'urgence de donner un contenu à l'unité nationale | MRC - CRM :: Mouvement  pour la Renaissance du

Oherwydd ei ddiffyg cynrychiolaeth ar lefel genedlaethol a lleol, ni chafodd yr MRC awdurdodiad gweinyddol i gymryd rhan yn yr orymdaith mewn dinasoedd mawr. Fodd bynnag, mae'n gobeithio gallu cymryd rhan yn yr orymdaith mewn ardaloedd gwledig, lle gallai'r awdurdodau gweinyddol fod yn fwy trugarog. Mae bwrdd y blaid wedi awdurdodi swyddogion MRC lleol i drefnu cyfranogiad y blaid yn yr orymdaith lle mae awdurdod gweinyddol yn caniatáu.