Camddefnyddio arian Covid-19 yn Camerŵn: Gweinidogion yn cael eu galw i'r Llys Troseddol Arbennig

"cronfeydd Covidien-19 yn Camerŵn: gweinidogion yn cael eu galw i'r Llys Troseddol Arbennig »

Sgandal ariannol: dyfynnwyd gweinidogion

scandale financier - Actualité scandale financier aujourd'hui, infos et  news - Lebledparle
Mae gwybodaeth ddiweddar yn dangos bod sgandal ariannol mawr yn effeithio ar Camerŵn ar hyn o bryd. Mae nifer o aelodau’r llywodraeth wedi’u henwi mewn achos sy’n ymddangos yn achos o ladrad enfawr o arian a ddyrannwyd i’r frwydr yn erbyn y pandemig coronafirws. Bydd y personoliaethau hyn yn ymddangos gerbron y Llys Troseddol Arbennig, awdurdodaeth gymwys ar gyfer achosion o ladrata o fwy na 50 miliwn.

Y prif actorion

Ymhlith yr enwau a ddyfynnir mae aelodau allweddol o’r llywodraeth, gan gynnwys Malachie Manaouda, Gweinidog Iechyd y Cyhoedd, Louis Paul Motaze, y Gweinidog Cyllid, Alamine Ousmane Mey, Gweinidog yr Economi, a Madeleine Tchuente, Gweinidog Ymchwil Gwyddonol ac Arloesi. Byddai'r personoliaethau hyn yn ymwneud â chamreoli cronfeydd Covid-19.

Rôl y Llys Troseddol Arbennig

Cameroun : à quoi sert le Tribunal criminel spécial ?
Mae gan y Llys Troseddol Arbennig y dasg anodd o daflu goleuni ar yr achos hwn. Mae'r awdurdodaeth hon yn benodol gymwys ar gyfer achosion o ladrata o fwy na 50 miliwn. Yn ôl y papur newydd ar-lein Koaci, nid oes dyddiad penodol wedi'i roi ar gyfer y gwrandawiadau hyn, gan ychwanegu gorchudd o ddirgelwch i'r achos hwn.

Mae adroddiad damniol o Mainc Archwilio'r Goruchaf Lys

Chwaraeodd adroddiad Siambr Gyfrifon y Goruchaf Lys ran allweddol yn yr achos hwn. Yn ôl yr adroddiad hwn, byddai’r personoliaethau a ddyfynnwyd yn ymwneud â chamreoli’r 180 biliwn a fenthycwyd i Camerŵn gan y Gronfa Ariannol Ryngwladol ar gyfer y frwydr yn erbyn y pandemig.

Yr effaith ar y frwydr yn erbyn Covid-19

Mae'r achos hwn yn cael effaith uniongyrchol ar y frwydr yn erbyn Covid-19 yn Camerŵn. Bwriad y cronfeydd embezzled oedd ariannu ymdrechion i frwydro yn erbyn y pandemig. Mae’r sgandal hwn yn codi cwestiynau am uniondeb y rhai sydd i fod i amddiffyn y boblogaeth yn y cyfnod anodd hwn.