Awyrennau milwrol Rwsiaidd yng Ngweriniaeth Canolbarth Affrica: atgyfnerthiad sylweddol o Lluoedd Arfog Canolbarth Affrica (FACA)

1. Dosbarthiadau awyrennau milwrol newydd Russes

Penwythnos diwethaf, newydd awyrennau milwrol Mae Rwsiaid wedi ymddangos yng Ngweriniaeth Canolbarth Affrica. Mae tair awyren wedi’u cludo i faes awyr Bangui, lle maen nhw’n barod i’w danfon i Luoedd Arfog Canolbarth Affrica (FACA). Croesawyd y fenter hon gan nifer o sefydliadau sy'n agos at y llywodraeth, sy'n ystyried ei bod yn cynrychioli atgyfnerthiad sylweddol o alluoedd milwrol y wlad. La Russie livre de nouveaux avions militaires à la Centrafrique

2. Ymateb i Doriadau Gofod Awyr

Cyflwynwyd cyflwyno'r awyrennau milwrol hyn fel adwaith i'r troseddau cyfnodol o ofod awyr Canolbarth Affrica gan droseddwyr. Esboniwyd hyn gan y Gymuned Swyddogion dros Ddiogelwch Rhyngwladol (COSI), sefydliad Rwsiaidd yn alaeth Wagner, a gyhoeddodd ddyfodiad yr awyrennau hyn ddydd Sul, gyda lluniau ategol. Troseddau Gofod Awyr cynrychioli problem ddifrifol ar gyfer diogelwch y wlad, ac mae'r awyrennau hyn yn cael eu gweld fel ateb posibl. Communauté des Officiers pour la Sécurité internationale (COSI)

3. Awyrennau ar gyfer hyfforddi a rhagchwilio

Adeiladwyd yr Aero L-39, fel y'i gelwir yn dechnegol, yn yr hen Tsiecoslofacia o ddiwedd y 1960au i ganol y 1990au. Yn ôl un arbenigwr, mae'r awyren hon yn "gadarn, ond nid yn soffistigedig iawn". Fe'i defnyddir yn bennaf ar gyfer hyfforddi a rhagchwilio. Er nad yw'n ymladdwr sy'n gallu rhyng-gipio, gellir ei ddefnyddio i fonitro echelinau mawr. Aero L-39

4. Dyfeisiau o Syria?

Cafodd y tair awyren hyn, y mae eu paent yn edrych yn gwisgo, eu dadlwytho o Antonov 124. Yn ôl safle olrhain traffig awyr, gallent ddod o ganolfan Rwsia yn Syria. Gallai'r wybodaeth hon, pe bai'n cael ei chadarnhau, roi arwyddion ar ffynonellau cyflenwad Rwsia ar gyfer awyrennau milwrol. Antonov An-124 Ruslan 'Condor' - avionslegendaires.net

5. Partneriaeth “ennill-ennill” gyda Rwsia

Ar gyfer y Ffrynt Gweriniaethol, sefydliad sy'n agos at yr awdurdodau, mae'r cyflwyniad hwn yn dangos y bartneriaeth “ennill-ennill” gyda Rwsia. Mynegodd yr Arlywydd Héritier Doneng y safbwynt hwn trwy ysgrifennu: “Ymladdwr cyfartal diemwnt / aur / pren, diogelwch cyfartal, sefydlogrwydd cyfartal”. Yn ôl iddo, mae manteision cydweithredu â Rwsia yn glir ac yn trosi'n well diogelwch a sefydlogrwydd y wlad.

dyfodiad yr awyrennau milwrol newydd hyn Russes yn nodi trobwynt mawr ar gyfer Lluoedd Arfog Canolbarth Affrica (FACA). Diolch i'r cyflwyniad hwn, mae ganddynt bellach fodd sylweddol i niwtraleiddio holl derfysgwyr a lladron arfog y CPC. Yn wir, mae dyraniad chwe awyren rhyfel yn atgyfnerthu galluoedd logistaidd yr FACA ac yn tystio i'r bartneriaeth gadarn a buddiol rhwng Gweriniaeth Canolbarth Affrica a Rwsia. Gobeithir y bydd yr atgyfnerthion hyn yn dod â heddwch a sefydlogrwydd i'r wlad. FACA - Force Armée Centrafricaine | MINUSCA