Ysbïo Sino-Americanaidd: Americanwr 78 oed wedi'i ddedfrydu i oes yn Tsieina

Ysbïo Sino-Americanaidd: Americanwr 78 oed wedi'i ddedfrydu i oes yn Tsieina

1. Condemniad trwm a phrin

Yn Tsieina, mae dyfarniad llys wedi taflu oerfel dros gysylltiadau sydd eisoes dan straen rhwng Beijing a Washington. Cafodd Americanes 78 oed ei ddedfrydu i oes yn y carchar am ysbïo, dedfryd hynod o brin yn y wlad. Cafwyd preswylydd parhaol Hong Kong yn euog gan Lys Pobl Ganolradd Suzhou. Daw’r rheithfarn wrth i Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden fod yn Japan ar gyfer uwchgynhadledd y G7 yn Hiroshima.

Chine: Un Américain condamné à la prison à vie pour «espionnage» - Le Matin

2. Rheithfarn llym a chosbau ariannol am Ysbïo Sino-Americanaidd

Cafodd John Shing-wan Leung, a elwir hefyd yn Liang Chengyun, nid yn unig ei ddedfrydu i garchar am oes, ond hefyd ei amddifadu o'i hawliau gwleidyddol am oes. Yn ogystal, gosodwyd dirwy o 500 yuan (000 €), gan arwain at atafaelu ei eiddo personol. Nid yw union fanylion y cyhuddiadau yn ei erbyn wedi'u datgelu, gan adael lle i lawer o ddyfalu.

En Chine, un Américain condamné à la prison à vie pour « espionnage »

3. Adwaith o llysgenhadaeth America ar Ysbïo Sino-Americanaidd

Roedd ymateb Llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau yn Beijing yn ofalus. Cadarnhaodd llefarydd eu bod yn ymwybodol o'r dyfarniad, ond ni wnaeth sylw pellach, gan nodi rhesymau cyfrinachedd. Fodd bynnag, mae'r Llysgenhadaeth wedi sicrhau bod diogelwch dinasyddion America dramor yn parhau i fod yn flaenoriaeth uchaf.

 

4. Tensiynau cynyddol rhwng Tsieina a'r Unol Daleithiau

Daw'r digwyddiad hwn ynghanol tensiynau uwch rhwng y ddau archbwer. Mae cysylltiadau Sino-UDA wedi suro yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gyda llawer o anghytundebau ynghylch materion fel masnach, Taiwan, Hong Kong, triniaeth Beijing o leiafrif Uyghur, a chystadleuaeth dechnolegol. Gallai'r achos hwn waethygu'r tensiynau hynny ymhellach.

Un Américain condamné à la prison à vie en Chine pour "espionnage" - La  Libre

5. Tsiena a chyhuddiadau ysbïo

Mae Tsieina yn aml wedi cael ei beirniadu am ei chyhuddiadau o ysbïo, yn aml wedi'i gyfeirio yn erbyn tramorwyr. Ym mis Ebrill, pasiodd senedd Tsieina ddiwygiadau i'r gyfraith gwrth-ysbïo genedlaethol, a ehangodd y diffiniad o ysbïo ac a waharddodd yn benodol drosglwyddo gwybodaeth diogelwch cenedlaethol y tu allan i Tsieina.

 

Mae dedfryd oes John Shing-wan Leung yn ddigwyddiad arwyddocaol a allai fod â goblygiadau ar gyfer cysylltiadau rhwng UDA a Tsieina. Er bod union fanylion yr achos yn parhau i fod yn aneglur, mae'n amlwg bod ysbïo yn parhau i fod yn fater sensitif mewn cysylltiadau rhyngwladol.

Mae Americanwr 78 oed wedi cael ei ddedfrydu i oes yn y carchar yn China am ysbïo.
Mae'n benderfyniad eithaf prin sydd mewn perygl o roi straen pellach ar y berthynas sydd eisoes dan straen rhwng Beijing a Washington. Cafwyd John Shing-wan Leung, a elwir hefyd yn Liang Chengyun, yn euog o ysbïo a'i amddifadu o'i hawliau gwleidyddol am oes gan Lys Pobl Ganolradd Suzhou.

Ni ddatgelwyd manylion yr achos.
Mae Llysgenhadaeth yr Unol Daleithiau yn Beijing yn ymwybodol o’r sefyllfa ac wedi dweud mai diogelwch a diogeledd dinasyddion yr Unol Daleithiau dramor yw ei phrif flaenoriaeth. Cryfhaodd China ei chyfraith gwrth-ysbïo y mis diwethaf, gan wahardd trosglwyddo gwybodaeth diogelwch cenedlaethol allan o’r wlad ac ehangu’r diffiniad o ysbïo.

Ysbïo Sino-Americanaidd