Deallusrwydd Artiffisial Google: Amhariad Mawr i'r Diwydiant Cyhoeddi Ar-lein

Ddydd Mercher diwethaf yn ei gynhadledd datblygwyr flynyddol yn Mountain View, California, cyhoeddodd Google nifer o nodweddion newydd. Mae'r rhain yn cynnwys offer ysgrifennu arloesol ar gyfer Gmail a chyfarwyddiadau trochi yn Google Maps. Fodd bynnag, y cyhoeddiad amlycaf yw'r un sydd wedi cael y sylw lleiaf y tu allan i gylchoedd technegol. Yn wir, mae Google yn bwriadu chwyldroi'r ffordd y mae'n cyflwyno canlyniadau peiriannau chwilio trwy ddefnyddio Deallusrwydd Artiffisial (AI).

1. Beth sydd Deallusrwydd artiffisial cynhyrchiol Google ?

Google devrait dévoiler sa réponse au défi de l'intelligence artificielle de Microsoft dans le domaine de la recherche | Zonebourse

Mae Google wedi datgelu sut mae'n bwriadu defnyddio AI cynhyrchiol mewn canlyniadau peiriannau chwilio, nodwedd nad yw wedi'i chyflwyno i'r cyhoedd eto. Yn y bôn, mae AI cynhyrchiol yn gweithio trwy “ddarllen” unrhyw beth sydd ar gael ar y we agored ac yn defnyddio'r wybodaeth honno i lunio atebion i gwestiynau mewn tôn sgwrsio. Yr erthygl hon yn esbonio'n fanwl sut mae AI cynhyrchiol yn gweithio.

2. Sut bydd hyn yn effeithio ar y diwydiant cyhoeddi ar-lein?

Chapitre 6. Élémentaire, mon cher Watson | Cairn.info

Y brif her i'r diwydiant cyhoeddi ar-lein yw bod Google yn ei hanfod yn creu atebion i gwestiynau cymhleth gan ddefnyddio'r holl gynnwys sydd ar gael ar y we agored. Fodd bynnag, ni fydd angen i ddefnyddwyr chwiliad Google ymweld â'r tudalennau sy'n cynnwys y wybodaeth hon mewn gwirionedd. Gallai hyn gael canlyniadau dinistriol i gyhoeddwyr ar-lein, sy'n dibynnu ar ymweliadau â'u gwefan i gynhyrchu refeniw hysbysebu a thanysgrifiadau.

3. Newid mawr i gyhoeddwyr ar-lein

 

Gallai’r newid hwn gael effeithiau dinistriol i gyhoeddwyr ar-lein, gan gynnwys allfeydd sefydledig fel The New York Times a Forbes, yn ogystal ag awduron a newyddiadurwyr annibynnol sy’n cyhoeddi ar lwyfannau fel Substack a Twitter. Y cwestiwn yw a fydd y dolenni ffynhonnell, y mae Google yn bwriadu eu cynnwys ochr yn ochr â'i atebion a gynhyrchir gan AI, yn derbyn cliciau mewn gwirionedd.

4. Problem “rithweledigaethau”

Google, Facebook et... Montréal, les trois pôles de l'intelligence artificielle | LesAffaires.com

Mae beirniaid AI yn dadlau y gallai'r dechnoleg hon gynhyrchu gwybodaeth ffug neu "rithweledigaethau", lle mae'r AI yn dyfeisio atebion neu ddogfennau i ategu ei wallau. Fodd bynnag, er gwaethaf y pryderon hyn, mae'n edrych yn debyg y bydd AI yn cael effaith sylweddol ar sut mae pobl yn defnyddio gwybodaeth.

5. Pryd fydd y newid yn digwydd?

 

Nid yw'n glir eto pryd y bydd Google yn lansio'r nodwedd newydd hon. Dywedodd y cwmni y bydd yn dechrau profi'r nodwedd yn ystod yr wythnosau nesaf. Fodd bynnag, gyda phoblogrwydd cynyddol o gystadleuwyr fel SgwrsGPT, mae'n annhebygol y bydd Google yn gohirio gweithredu'r arloesedd hwn.

 

Mae nodwedd newydd Google, sy'n seiliedig ar Ddeallusrwydd Artiffisial, yn debygol o achosi chwyldro gwirioneddol yn y diwydiant cyhoeddi ar-lein. Er y bydd defnyddwyr yn debygol o elwa o atebion mwy cywir a phersonol i'w cwestiynau, bydd cyhoeddwyr ar-lein yn wynebu her fawr. Bydd angen iddynt ddod o hyd i ffyrdd newydd o yrru traffig i'w gwefannau a rhoi arian i'w cynnwys wrth i Google barhau i amsugno cyfran gynyddol o'r farchnad chwilio ar-lein.