Gwrthymosodiad tywydd a gwanwyn yn yr Wcrain: pwysigrwydd amodau hinsoddol

Tywydd a gwrthymosodiad gwanwyn yn yr Wcrain: pwysigrwydd amodau hinsoddol

Yn yr Wcrain, gallai gwrth-ymosodiad ar raddfa fawr yn y gwanwyn ddigwydd yn ystod yr wythnosau nesaf, gyda nifer o ffactorau i'w hystyried: cynhesu'r tywydd

1. Cyfarfod â milwr elitaidd Rhufeinig, Wcrain

Yn yr Wcrain, gallai gwrth-drosedd mawr yn y gwanwyn ddigwydd yn fuan, ond rhaid ystyried sawl ffactor, megis y tywydd a chyflwr cyflenwadau offer a bwledi gan gynghreiriaid y Gorllewin. Yn ne'r wlad, ar y rheng flaen sy'n croesi rhanbarth Zaporijjia, mae'r milwyr yn wyliadwrus iawn. Cyfarfod â Roman, milwr ifanc elitaidd Gwarchodlu Cenedlaethol Wcrain, yn benderfynol o ymladd.

Guerre en Ukraine: «violents combats» pour le centre de Bakhmout

 

...

2. Nodau strategol y fyddin Wcrain

Guerre en Ukraine : pourquoi la météo est extrêmement importante ?

Rhufeinig 20-mlwydd-oed eisoes wedi'i addurno gyda'r teitl Arwr o Wcráin. Mewn un flwyddyn, saethodd i lawr chwe jet ymladdwr Rwsia gyda'i lansiwr rocedi. Mae ef a'i uned yn barod i weithredu. Maen nhw'n aros am dywydd ffafriol fel nad yw eu tanciau'n cael eu llethu. Dywed Roman fod pawb mewn ysbryd ymladd ac eisiau ymosod.

Amcan byddin yr Wcrain yw symud tua'r de a'r arfordir. Mae Roman yn nodi, trwy gymryd Melitopol, Mariupol a Berdyansk, y byddan nhw'n torri'r Rwsiaid i ffwrdd o'r Crimea ac yn eu hamgylchynu yn rhanbarth Kherson, cyn parhau ymlaen i'r Crimea. Mae'n hanfodol eu diarddel o Fôr Azov.

Rhaid i'r awyr aros yn glir a'r ddaear barhau i sychu er mwyn i'r tramgwydd ddigwydd. Yn ddiweddar fe wnaeth Evgueni Prigojine, arweinydd y grŵp parafilwrol Wagner, fygwth tynnu’n ôl o Bakhmout, uwchganolbwynt yr ymladd yn yr Wcrain, pe na bai ei filwyr yn derbyn mwy o gefnogaeth. Cyhuddodd hefyd y gorchymyn uchel o fod yn gyfrifol am ddegau o filoedd o Rwsiaid a laddwyd ac a anafwyd yn yr Wcrain, fel gwyddiau sarhaus o bwys gyda chefnogaeth y Gorllewin.

Honnodd Prigozhin ei fod wedi derbyn addewid gan Moscow i dderbyn mwy o ffrwydron rhyfel ac arfau i barhau i ymladd yn Bakhmout. Bydd y Cadfridog Sergei Surovikin nawr yn gwneud yr holl benderfyniadau ynghylch gweithrediadau milwrol Wagner mewn cydweithrediad â Gweinyddiaeth Amddiffyn Rwsia.

 

3. Rôl y grŵp Wagner parafilwrol

En Ukraine, on attend fiévreusement la contre-offensive : “Je commence franchement à être agacé par ces discussions” - La Libre

...

Rhaid i'r awyr aros yn glir a'r ddaear barhau i sychu er mwyn i'r tramgwydd ddigwydd. Yn ddiweddar fe wnaeth Evgueni Prigojine, arweinydd y grŵp parafilwrol Wagner, fygwth tynnu’n ôl o Bakhmout, uwchganolbwynt yr ymladd yn yr Wcrain, pe na bai ei filwyr yn derbyn mwy o gefnogaeth. Cyhuddodd hefyd y gorchymyn uchel o fod yn gyfrifol am ddegau o filoedd o Rwsiaid a laddwyd ac a anafwyd yn yr Wcrain, fel gwyddiau sarhaus o bwys gyda chefnogaeth y Gorllewin.

Honnodd Prigogine ei fod wedi derbyn addewid gan Moscow i dderbyn mwy o fwledi ac arfau i barhau i ymladd yn Bakhmout. Bydd y Cadfridog Sergei Surovikin nawr yn gwneud yr holl benderfyniadau ynghylch gweithrediadau milwrol Wagner mewn cydweithrediad â Gweinyddiaeth Amddiffyn Rwsia.

Mae'r tywydd yn chwarae rhan allweddol wrth gynllunio ar gyfer gwrthymosodiad y gwanwyn yn yr Wcrain. Disgwylir i amodau hinsoddol delfrydol osgoi anawsterau logistaidd a gwneud y gorau o'r siawns o lwyddo. Fodd bynnag, mae'r sefyllfa'n parhau i fod yn gymhleth oherwydd materion gwleidyddol a milwrol.