Mae Savannah Energy yn Gwadu Cyhuddiadau Chad: Y Gwir y Tu ôl i'r Ffigurau Camerŵn dan sylw

Mae Savannah Energy yn Gwadu Cyhuddiadau Chad: Y Gwir y Tu ôl i'r Ffigurau Camerŵn dan sylw

1. Yacine Wafy, Is-lywydd Affrica Savannah Energy, yn ymateb i gyhuddiadau gan Chad

Mewn cyfweliad a roddwyd ar Ebrill 26 i Le Jour dyddiol, mae is-lywydd Affrica Savannah Energy, Yacine Wafy, yn ymateb i'r dadleuon lluosog a gododd ychydig ddyddiau ar ôl y cytundeb i werthu 10% o'r cyfranddaliadau sydd gan y cwmni yn Camerŵn. ■ Cwmni Cludo Olew (Cotco) i'r Cwmni Hydrocarbonau Cenedlaethol (SNH).

Aucune autorité camerounaise n'est actionnaire de Savannah", le vice-président Afrique de Savannah Energy réagit aux accusations du Tchad

2. Nid oes unrhyw awdurdod Camerŵn yn gyfranddaliwr o Savannah Energy

Dychwelodd yn arbennig at y datganiad i'r wasg gan N'Djamena a gyhuddodd “lawer o bersonoliaethau Camerŵn ac Affricanaidd” o fod yn gysylltiedig â Savannah Energy: “Nid oes unrhyw awdurdod Camerŵn, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, yn gyfranddaliwr i Savannah. Rwy’n eich gwahodd i edrych ar ein cofnodion,” gwadodd.

Savannah Energy PLC Job Vacancy (Apply Online) - Empowerment Opportunities

3. Dim cysylltiad rhwng Savannah Energy a Frank Emmanuel Biya

Er bod y wasg leol wedi nodi Franck Emmanuel Biya, mab yr Arlywydd Paul Biya, fel yr un sydd, y tu ôl i'r llenni, yn pledio ar ran Savannah Energy, roedd Yacine Wafy yn glir: "Nid yw Savannah Energy, ei arweinwyr, ei weithwyr a'i gwnsler byth. unrhyw gysylltiad â Mr. Franck Biya ynghylch ein trafodion gyda SNH. Byth. Nid oedd y bersonoliaeth Camerŵn hon erioed yn ymwneud â'n rhyngweithio ag awdurdodau Chadian a Chamerŵn”.

Cameroun : Franck, successeur de son père Paul Biya ? – DW – 22/03/2021

4. Dau ddirprwyaeth swyddogol o Camerŵn yn N'Djamena

Ar y llaw arall, mae is-lywydd Affrica Savannah Energy yn cydnabod bod "dwy ddirprwyaeth swyddogol o Weriniaeth Camerŵn" wedi mynd i N'Djamena yng nghyd-destun y berthynas hon. Mae’r rhain yn cynnwys y diweddar Ahmadou Ali, cyn Ddirprwy Brif Weinidog, a Paul Elung Che, Gweinidog, Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol Llywyddiaeth y Weriniaeth.

Soudan: Le Président du Conseil de Souveraineté arrive à N'Djamena - allAfrica.com

5. Trafodaethau rhwng y Camerŵn a Chad ni lwyddodd

Roedd y ddwy bersonoliaeth wedi mynd i Chad yn y drefn honno i drafod gyda'r awdurdodau fel eu bod yn cytuno i ildio i Camerŵn ran o'r asedau a oedd ar y pryd yn nwylo ExxonMobil a Petronas. Ceisiadau na ddaeth o hyd i adlais ffafriol gydag awdurdodau Chadian.

Cameroun-Tchad : la bataille pour le contrôle du pipeline tourne à la crise diplomatique - Investir au Cameroun

I gloi, er gwaethaf y cyhuddiadau a ddygwyd yn erbyn Savannah Energy a rhai personoliaethau Camerŵn, mae Yacine Wafy yn amlwg wedi gwadu unrhyw gyfranogiad gan yr olaf ym musnes y cwmni. Nid yw'r trafodaethau rhwng Camerŵn a Chad ynghylch gwerthu cyfranddaliadau yn Cotco wedi bod yn llwyddiannus, ond mae dyfodol y mater hwn i'w fonitro o hyd.
“Nid oes unrhyw arweinydd Camerŵn yn dal unrhyw gyfranddaliadau yn Savannah,” meddai is-lywydd Affrica Savannah Energy mewn ymateb i gyhuddiadau Chad. Mae Yacine Wafy yn cyfaddef bod dwy ddirprwyaeth Camerŵn swyddogol wedi mynd i N'Djamena ynglŷn â'r achos hwn.

Mewn cyfweliad Ebrill 26 gyda'r papur newydd Le Jour, mae Yacine Wafy, is-lywydd Affrica Savannah Energy, yn ymateb i'r dadleuon ynghylch gwerthu 10% o gyfranddaliadau'r cwmni yn Cameroon Oil Transportation Co (Cotco) i'r Société National Hydrocarbons (SNH).

Ymatebodd yn arbennig i gyhuddiad N'Djamena bod “sawl personoliaeth Camerŵn ac Affricanaidd” yn gysylltiedig â Savannah Energy: “Nid oes unrhyw arweinydd Camerŵn, yn uniongyrchol nac yn anuniongyrchol, yn dal cyfranddaliadau yn Savannah. Rwy’n eich gwahodd i edrych ar ein cofnodion,” meddai.

Er bod y cyfryngau lleol wedi nodi Franck Emmanuel Biya, mab yr Arlywydd Paul Biya, fel un a oedd yn gysylltiedig â Savannah Energy, roedd Yacine Wafy yn bendant: “Nid yw Savannah Energy, ei reolwyr, ei weithwyr a’i gynghorwyr erioed wedi cael cysylltiad â Mr. Franck Biya ynghylch ein trafodiad gyda SNH. Byth. Ni fu'r bersonoliaeth Camerŵn hon erioed yn rhan o'n cyfnewidiadau ag awdurdodau Chadian a Chamerŵn. »

Fodd bynnag, mae is-lywydd Affrica Savannah Energy yn cyfaddef bod "dwy ddirprwyaeth swyddogol o Camerŵn" wedi mynd i N'Djamena mewn cysylltiad â'r berthynas hon, yn enwedig y diweddar Ahmadou Ali, cyn ddirprwy brif weinidog, a Paul Elung Che, gweinidog a Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol Llywyddiaeth y Weriniaeth. Ceisiodd y ddwy bersonoliaeth hyn drafod gyda'r awdurdodau Chadian werthu rhan o'r asedau a ddelid gan ExxonMobil a Petronas ar y pryd, heb lwyddiant.