"Conor McGregor Dubai: Noson wallgof y pencampwr yn y parti moethus"

 

“The Notorious” Conor McGregor: ffordd o fyw moethus

"Te Notorious Mae Conor McGregor yn enwog am ei ffordd o fyw moethus. Felly, er mawr syndod i neb, fe'i gwelwyd yn parti Dubai yn ddiweddar. Efallai nad oes enw mwy na Conor McGregor mewn chwaraeon MMA, heb sôn am yr UFC.

Llwyddiant diymwad yn hanes yr UFC

907 foto e immagini di Ufc Octagon Overhead - Getty ImagesMae McGregor ar ei ben ei hun yn gyfrifol am wneud 8 o'r 10 pryniant PPV pwysicaf yn hanes UFC. Eto i gyd, mae ei berfformiadau diweddar wedi bod yn siomedig, cymedrol ar y gorau. Nid oedd yn gallu ailadrodd ei lwyddiant yn y gorffennol y tu mewn i'r octagon, a arweiniodd at ostyngiad yn ei ffactor ofn a cholli parch at ei wrthwynebwyr.

Tafarn y Black Forge: tafarn Wyddelig o fri

Conor McGregor's Black Forge Inn upgrade plans | Echo.ieMae ganddo ei hun tafarn Gwyddelig a enwyd yn “The Black Forge Inn” yn ei dref enedigol, Dulyn, Iwerddon. Roedd yn llwyddiannus iawn ac mae eisoes wedi gwasanaethu llawer enwogion. Yn ddiweddar, ymwelodd ymladdwr ysgafn UFC 'Paddy the baddy' â'i dafarn cydwladwyr.

Conor McGregor a'i gwregysau pencampwriaeth

Mae Conor McGregor eisiau creu gwregys "McGregor" yn yr UFCMae'n dal i fod yn berchen ar ei 2 wregys pencampwriaeth OG, pwysau ysgafn a phwysau plu. Gwisgodd un o'r rhain i'r parti yn Dubai. Fe yfodd Proper Twelve, ei frand o wisgi Gwyddelig.

Parti “Notorious” gyda'r cefnogwyr

Roedd y Mystic Mac yn plesio cefnogwyr trwy gymryd hunangynwyr a fideos ohono yn dawnsio gyda'r gwregys ac yn cael diod. Roedd yn "barti drwg-enwog" gwirioneddol. Conor McGregor, Lleolir y Black Forge Inn yn ardal Crymlyn yn Nulyn, Iwerddon.

Heddiw mae'n un o'r tafarndai enwocaf yn yr ardal. Prynodd McGregor y dafarn yn 2019, ac ers hynny mae wedi dod yn gyrchfan boblogaidd i bobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd.

Fe'i enwir ar ôl efail y gof hanesyddol a safai gerllaw. Mae ganddo tu mewn clyd, gwledig gydag awyrgylch tafarn draddodiadol Wyddelig. Mae'r waliau wedi'u haddurno â phethau cofiadwy McGregor, gan gynnwys ei fenig, ei bosteri a'i luniau, gan roi cyffyrddiad personol iddo.

Mae'n edrych yn debyg y bydd gan allfeydd Emiradau Arabaidd Unedig olwg a theimlad tebyg.

Nid ydym yn gwybod yn union pryd y chwedl yUFC yn bwriadu dod i Dubai ac Abu Dhabi, ond mae un peth yn sicr – a hynny yw na fydd cefnogwyr McGregor a phobl sy’n ymweld â thafarndai ar draws y ddinas yn colli’r cyfle i brofi’r gyrchfan unigryw hon.
Mae'r hysbysebion o Dubai yn sefydliadau dinasol. Roedd llawer o'r rhain yn bodoli cyn i rai ohonoch roi cynnig ar eich peint cyntaf.

Ond nid yw hynny'n golygu nad oes croeso i bobl newydd yma - ac rydym wedi clywed hynny Tafarn y Black Forge – marc hysbysebu Gwyddeleg sy'n eiddo i'r eicon UFC Conor McGregor - gallai symud i Dubai ac Abu Dhabi yn fuan.
Mae hynny yn ôl rheolwr desg flaen Liam Flynn, a ddatgelodd y cynlluniau brand i ehangu yma yn yr Emiradau Arabaidd Unedig, yn ogystal â'r Unol Daleithiau a'r DU.

Dywedodd wrth Dublin Live: “Rydyn ni’n mynd i Abu Dhabi a Dubai.

“Yna mae'n mynd i fod yn gyffrous, rydyn ni'n mynd i Boston, Efrog Newydd, Chicago, yna rydyn ni'n mynd i Lundain. A The Black Forge Inn fydd enw'r holl dafarnau hyn dramor.

Nid dyma'r tro cyntaf ychwaith i'r brand ddod i mewn i farchnad y Dwyrain Canol.

Trefnodd y tîm bar ‘pop-up’ yn Irish Vicker’s yn Abu Dhabi wrth i’r brifddinas gynnal Grand Prix 2022 ac, yn ôl Flynn, roedd yn llwyddiant mawr.