"Cyfnod Newydd o Ryfel yn yr Wcrain: Sgyrsiau Heddwch yn pylu wrth i densiynau godi"

“Cyfnod newydd y rhyfel yn yr Wcrain: 5 pwynt allweddol

"Cyfnod Newydd o Ryfel yn yr Wcrain: Sgyrsiau Heddwch yn pylu wrth i densiynau godi"

Nid oes gan Kyiv na Moscow drafodaethau heddwch fel eu nod uniongyrchol ac yn hytrach maent yn paratoi ar gyfer cyfnod newydd o'r rhyfel.

1. Grymoedd Rwseg a Wcrain ar waith

lluoedd Rwseg, sy'n meddiannu ychydig yn llai na 18% o diriogaeth Wcrain yn erbyn 25% ar ddiwedd mis Mawrth 2022, yn parhau â'u hymosodiadau yn y Donbass, yn enwedig yn Bakhmut, lle mae byddin Wcrain yn parhau i godi gwrthwynebiad.

Mae byddin Rwsia yn paratoi “camau newydd” | Y ddyledswydd

2. Dim cyfryngu Tsieineaidd wedi'i ystyried

Y Kremlin yn diystyru’r posibilrwydd o gyfryngu Tsieineaidd i atal yr ymladd: “Nid oes unrhyw obaith o setliad gwleidyddol. Ac, ar hyn o bryd, nid oes gennym unrhyw ateb arall na pharhau â’r ymgyrch filwrol arbennig, ”meddai llefarydd ar ran Kremlin, Dmitry Peskov.

Accord Europe-Chine : le rêve d'Emmanuel Macron est-il compromis ? – Lui Président

3. Paratoadau Rwsiaidd mewn ardaloedd a feddiannir

Ers sawl mis, mae'r Rwsiaid wedi bod yn cloddio ffosydd ac yn adeiladu amddiffynfeydd yn rhanbarthau Donetsk, Luhansk, Zaporijia, Kherson a hyd yn oed yn y Crimea.

guerre en Ukraine : Lignes de défense

4. Wcráin yn paratoi ar gyfer y gwrth-dramgwyddus

Wcráin yn paratoi i gyflawni ei gwrth-sarhaus. Gan ragweld canlyniad gweithrediad mwy nag ansicr, awgrymodd Andriy Sybiha, cynghorydd i Volodymyr Zelensky, mewn cyfweliad â'r Financial Times y gallai'r Wcráin fod yn barod i drafod dyfodol Crimea gyda Moscow pe bai ei heddluoedd yn cyrraedd ffin y penrhyn a feddiannwyd.

Nouveau revers pour l'armée russe : l'Ukraine reprend la ville de Lyman - Charente Libre.fr

5. Cyfarfod rhwng Emmanuel Macron a Xi Jinping

Cyfarfu Emmanuel Macron â Xi Jinping, a ail-etholwyd lai na mis yn ôl am drydydd tymor yn Arlywydd Gweriniaeth Pobl Tsieina. Gyda Tsieina yn dal i fod yn bartner o ddewis i Rwsia ac yn swyddogol niwtral ar y rhyfel yn yr Wcrain, mae Emmanuel Macron yn gobeithio y bydd y berthynas hon a safbwynt Xi Jinping yn debygol o arwain at gyfnod tawel yn y rhyfel yn yr Wcrain, bron i bedwar mis ar ddeg ar ôl dechrau'r Rwsia goresgyniad.

Sommet du G20 : ce qu'il faut retenir de la rencontre entre Emmanuel Macron et Xi Jinping

 

Er nad oes gan Kyiv na Moscow drafodaethau heddwch fel eu nod uniongyrchol, mae'r ddwy wlad yn paratoi ar gyfer cyfnod newydd o'r rhyfel yn yr Wcrain.

Mae lluoedd Rwsia a Wcrain yn paratoi ar gyfer yr hyn sydd nesaf

Mae lluoedd Rwsia, a oedd yn meddiannu ychydig yn llai na 18% o diriogaeth yr Wcrain yn erbyn 25% ar ddiwedd mis Mawrth 2022, yn parhau â’u hymosodiadau yn Donbass, yn enwedig yn Bakhmut, lle mae byddin Wcrain yn parhau i godi gwrthwynebiad. O'i ran ef, Wcráin yn paratoi i gyflawni ei gwrth-sarhaus.

Diystyru'r posibilrwydd o gyfryngu Tsieineaidd gan y Kremlin

Mae'r Kremlin yn eithrio'r posibilrwydd o gyfryngu Tsieineaidd i atal yr ymladd. Dywed Dmitry Peskov, llefarydd ar ran y Kremlin, nad oes unrhyw obaith o setliad gwleidyddol ac nad oes gan Rwsia unrhyw ateb arall ond parhau â'r ymgyrch filwrol arbennig.

Mae Emmanuel Macron yn cwrdd â Xi Jinping i drafod y rhyfel yn yr Wcrain

Cyfarfu Emmanuel Macron â Xi Jinping, a ail-etholwyd lai na mis yn ôl am drydydd tymor yn Arlywydd Gweriniaeth Pobl Tsieina, i drafod y rhyfel yn yr Wcrain. Mae Macron yn gobeithio y gallai’r berthynas rhwng China a Rwsia yn ogystal â safbwynt Xi Jinping arwain at gyfnod tawel yn y rhyfel yn yr Wcrain.

Mae arweinwyr yn gwrthod y defnydd o arfau niwclear

Gwrthododd y ddau arweinydd yn llwyr unrhyw hawl i ddefnyddio arfau niwclear, bygythiad sydd eisoes wedi'i ddatgelu ar sawl achlysur gan y Kremlin. Condemniodd Xi Jinping ac Emmanuel Macron hefyd unrhyw ymosodiad ar sifiliaid ac unrhyw ddefnydd o arfau biolegol a chemegol.

Mae Rwsia yn gwrthod unrhyw gyfryngu Tsieineaidd

Mae Rwsia wedi ei gwneud yn hysbys ei bod yn eithrio unrhyw gyfryngu gan Beijing yn y ffeil Wcreineg. Dywedodd llefarydd ar ran Kremlin, Dmitry Peskov, fod y sefyllfa gyda’r Wcráin yn gymhleth ac nad oes unrhyw obaith o setliad gwleidyddol.

« Nouvelle phase de la guerre en Ukraine : les pourparlers de paix s’éloignent tandis que les tensions montent » TELES RELAY
“Cyfnod newydd y rhyfel yn yr Wcrain: mae trafodaethau heddwch yn llithro i ffwrdd wrth i densiynau godi” TELES RELAY