Laurent Gbagbo a'i gefnogwyr yn trefnu cyfarfod mawr ar gyfer y Dadeni yn Côte d'Ivoire

retour sur les événements marquants de l’année 2022 TELES RELAY
yn ôl i uchafbwyntiau'r flwyddyn 2022 TELES RELAY

Laurent Gbagbo a'i gefnogwyr yn trefnu cyfarfod mawr ar gyfer y Dadeni yn Côte d'Ivoire

Cynhaliodd Laurent Gbagbo, cyn-lywydd Ivorian a'i gefnogwyr gyfarfod mawr ar Fawrth 31, 2023. Dilynwyd hyn ar Ebrill 1 gan gyfarfod ag ieuenctid Ivorian.

1. “Gŵyl y Dadeni” a’r PPA-CI

Fête de la renaissance du PPA-CI à Yopougon: un défilé encadré par les forces deO dan arwydd "dathliad y Dadeni", dyma oedd cyfarfod mawr cyntaf y blaid. PPA-CI (Parti Pobl Affricanaidd), a grëwyd o amgylch y cyntaf llywydd de Côte d'Ivoire.

2. Presenoldeb Fru Ndi, llywydd cenedlaethol y Sdf

John Fru Ndi propose de nouveau le retour au FédéralismeI roddi ar raddfa fawr i'r digwyddiad hwn, y llywydd Laurent Gbagbo gwahodd Fru Ndi, llywydd cenedlaethol y Sdf i wneud y daith. Gwrthwynebydd hanesyddol y gyfundrefn o Yaoundé, canmol dewrder Laurent Gbagbo hefyd yn dychwelyd i'w gadw yn y ICC.

3. Galwad Fru Ndi am adeiladu carchardai ar gyfer troseddwyr go iawn

Camerŵn: Rhaid dod â Paul Biya gerbron yr ICC | CL2P"Rydym ni yn Camerŵn, rydym yn ymladd i chi [...] Georges Bush a laddodd pobl yn rhad ac am ddim tra bod yr Arlywydd Gbagbo a wnaeth ddim byd yn cael ei gadw [...] Rwy'n gobeithio y gall ieuenctid Affricanaidd yn y dyfodol agos i adeiladu carchardai yma am wir troseddwyr,” dadleuodd Fru Ndi yn ystod y cyfarfod mawr gyda Laurent Gbagbo.

4. Laurent Gbagbo a rhyddhau carcharorion gwleidyddol

Gbagbo plaide auprès de Ouattara pour une libération des prisonniers - Journal du CamerounErs ei fuddugoliaeth fuddugoliaethus i Abidjan ar Fehefin 17, gwnaeth cyn-Arlywydd Ivorian Laurent Gbagbo ymrwymiad cadarn i ryddhau carcharorion gwleidyddol rhag argyfwng ôl-etholiadol 2010-2011. Wrth dderbyn gwragedd carcharorion, mae sylfaenydd yr FPI yn rhoi sicrwydd. “Ein brwydr ni yw eu cael nhw allan o’r fan honno. Pwynt presennol fy rhaglen yw ymladd dros ryddhau pob carcharor cydwybod,” meddai.

5. Y cyfarfod rhwng Gbagbo ac Ouattara

Arfordir Ifori: Mae Ouattara yn anrhydeddu Gbagbo am ei ymrwymiad i heddwchYn wir, roedd Gbagbo wedi mynd i'r afael â'r cwestiwn yn ystod ei gyfarfod ar Orffennaf 27 ag Alasanne Ouattara, y cyntaf ers argyfwng ôl-etholiad 2010-2011 a adawodd 3.000 yn farw. “Wnaeth e ddim dweud na wrtha i, ond wnaeth e ddim dweud ie wrtha i! Bydd yn gwneud pob ymdrech i'w rhyddhau cyn gynted â phosibl, dyma'r ateb a roddwyd i mi,” meddai Mr Gbagbo ddydd Llun.

Mae'r rhestr o 110 o garcharorion yn cynnwys y ddau berson a arestiwyd ar ôl argyfwng 2010-2011, ond hefyd pobl a arestiwyd yn 2020 yn ystod yr ymgyrch arlywyddol ddiwethaf a mis Mehefin diwethaf ar ymylon Mr Gbagbo. Os yw cyn-arlywydd Ivorian yn ystyried bod y rhain yn "garcharorion cydwybod", mae rhai carcharorion wedi'u dedfrydu am droseddau gwaed.

“Mae cymodi go iawn yn hanfodol yn golygu rhyddhau carcharorion,” meddai Simone Datté, llywydd y grŵp o fenywod a rhieni carcharorion mewn argyfwng.
Yn ôl yn Côte d'Ivoire ym mis Mehefin 2021 ar ôl ei ryddfarn yn yr ICC, trefnodd Laurent Gbagbo ei gyfarfod mawr cyntaf ar Fawrth 31. Mae'r dyddiad hwn yn nodi ail ben-blwydd ei ryddhau terfynol gan gyfiawnder rhyngwladol. ''Gŵyl y Dadeni'' a drefnwyd yn ei gadarnle, ardal boblogaidd Yopougon. Roedd y cyn Bennaeth Gwladol wedi’i gael yn ddieuog ar Fawrth 31, 2021 o droseddau yn erbyn dynoliaeth a gyflawnwyd yn ystod argyfwng gwaedlyd ôl-etholiadol 2010-2011 ac mae’n credu ei bod yn bryd chwilio am y troseddwyr go iawn: “Os yw’r Côte d’Ivoire eisiau i fod yn genedl heddwch, cyfiawnder, gwirionedd, rwy'n cynghori ein gwlad annwyl i barhau i geisio'r tramgwyddwyr... Rhaid i ni geisio'r gwir a dod o hyd iddo", meddai.

Nid yw Laurent Gbagbo, 77 oed ac sydd bellach yn llywydd y Blaid Pobl Affricanaidd - Côte d'Ivoire (PPA-CI), wedi gohirio ei uchelgeisiau arlywyddol o hyd. Mae ei gefnogwyr yn ei weld fel y dyn ar gyfer y swydd. Eisoes ar Hydref 17, 2022, ar achlysur pen-blwydd cyntaf creu'r blaid newydd, roedd wedi'i enwebu fel ymgeisydd ar gyfer etholiad arlywyddol 2025: Damana Adia Médard dit Pikass, ysgrifennydd cyffredinol y PPA-CI, wedi nodi mai '' ar gyfer etholiad arlywyddol 2025, ein hymgeisydd naturiol yw Laurent Gbagbo''. Ac i honni hynny: "Mae Laurent Gbagbo wedi'i enwebu fel ymgeisydd eu plaid. Oherwydd nad oes dewisiadau eraill yn lle Laurent Gbagbo. Rhaid i'r neges hon basio a chael ei deall gan bawb. Rydyn ni'n mynd i greu, y diwrnod ar ôl y pen-blwydd hwn, yr amodau ar gyfer Ppa-CI'' cryf. Yn Sgwâr Ficgayo, ar Fawrth 31, y duedd hefyd oedd dychwelyd 'Koudou'' i'r palas arlywyddol. "Yn 2025, bydd Laurent Gbagbo yn dychwelyd i'r palas arlywyddol", yn rhagweld ysgrifennydd cyffredinol y PPA-CI, Damana Pickass.

Boniface T.

FacebookTwitterLinkedInPinterestWhatsAppEmailShare
Wedi'i bostio yn Gorllewin Affrica, Ivory Coast, Gwleidyddiaeth
Lire aussi
[postiadau sy'n ymwneud â'r cwsmer]
Anfoniadau
DiweddarPoblogaidd
Llofruddiaeth 1993 Chris Hani, y gwleidydd mwyaf poblogaidd ar ôl Mandela, sy'n dal ym meddyliau pobl
Adolygiad yn y wasg o newyddion pan-Affricanaidd y 48 awr ddiwethaf
Ffrainc: Cyfaddefiad o gamgymeriad yn yr adnewyddiad gorfodol o Ivorian yn Dordogne
Safle FIFA ar gyfer Ebrill 2023: Gweriniaeth Canolbarth Affrica, y prif syndod yn Affrica
Trodd Assamaka, y pentref cyntaf ar y ffin â Niger, carchar tywod i ymfudwyr yn ôl heb ystyriaeth gan Algeria…
Newyddion Chwaraeon Affrica
Newyddion Chwaraeon Affrica
Afrique de l'Est
Gogledd Affrica
Gorllewin Affrica
De Affrica
Afrique Centrale
Erthyglau yr Edrychir arnynt Fwyaf
Ni wahoddwyd Moroco i Copa America 2024
Mae pennaeth AQIM yn nodi prif nodau ei sefydliad yng Ngorllewin Affrica
Burkina Faso: Adja, iachawr 20 oed gyda phwerau aruthrol yn ôl y sôn, wrth wraidd yr holl sylw
labeli
Andry Rajoelina ECOWAS ECCAS Cymuned Economaidd Taleithiau Canol Affrica Coronavirus Coronavirus yn Affrica Coronavirus yn Ne Affrica COVID-19 UN WAEMU

Yr holl newyddion Affricanaidd yn unig!

E-bost *
Afriquinfos.com © Hawlfraint 2020, Cedwir pob hawl Map o'r wefan Map categori

"`