Newyddiadurwyr tramor yn Rwsia: datgymalu'r system rhybudd cynnar

Newyddiadurwyr tramor yn Rwsia: 10 rhybudd cynnar wedi'u datgymalu

 Rwsia: system rhybudd cynnar wedi'i datgymalu

1. Y system rhybudd cynnar ar gyfer newyddiadurwyr tramor yn Rwsia

Mae gohebwyr tramor yn Rwsia wedi cael eu gorfodi i ddatblygu system rhybudd cynnar soffistigedig iawn mewn achos o berygl yn ystod y ddau ddegawd ers i Vladimir Putin ddod i rym. Mewn gwlad lle mae llythyren y gyfraith Dim ond yn bwysig pan fydd pwerus yn penderfynu ei ddefnyddio, y mecanwaith hwn fu'r unig ffordd i'r rhan fwyaf o newyddiadurwyr barhau i weithredu'n ddiogel y tu mewn i'r wlad.

Evan Gershkovich a realiti newydd newyddiadurwyr tramor yn Rwsia | Radio-Canada.ca

2. Caledu y rheolau o dan Putin

Ukraine: Poutine annonce une « mobilisation partielle » en Russie - RTN votre radio régionaleO dan Putin, dychwelodd Rwsia yn gyflym iawn at y dulliau profedig a ddefnyddir gan wladwriaethau heddlu i ddelio â newyddiadurwyr tramor, sef y bygythiad o wrthod fisâu, ac felly mynediad i'r wlad, fel lifer i geisio eu gorfodi i ddarparu sylw mwy cadarnhaol

 

.

 

 

3. Goresgyniad o Wcráin ac atgyfnerthu mesurau

Comment Moscou avait préparé l'invasion de l'Ukraine - ChallengesPan lansiodd Putin ei ymosodiad ar yr Wcrain ym mis Chwefror 2022, tynhawyd y rheolau ar gyfer newyddiadurwyr yn sylweddol. YR Kremlin blocio ystod eang o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol, chwalu'n llym ar sylw anffafriol yn y cyfryngau yn Rwsia, a chyflwyno sensoriaeth filwrol.

 

4. Arestio'r newyddiadurwr Evan Gershkovich

Arestiad dydd Mercher gohebydd y Wall Street Journal, Evan Gershkovich, yr wyf wedi cael yr anrhydedd o'i adnabod i lawer. années, wedi dangos nad yw hyn yn wir bellach a bod y system rhybudd cynnar wedi’i dinistrio unwaith ac am byth.

Russie : le reporter américain inculpé d'« espionnage », son journal rejette les charges | Radio-Canada.ca

5. Targedau newydd Putin a'r Ffederasiwn Busnesau Bach

Nawr i gyd newyddiadurwyr tramor, ac yn ddiofyn yr holl wladolion tramor, yn gêm deg o bosibl i Putin a'r gwasanaethau diogelwch Rwsia, ac mae'n ymddangos bod y rheol hon yn berthnasol nid yn unig i newyddiaduraeth ond i bopeth sy'n digwydd yn Rwsia yn awr.

 

 

Newyddiadurwr Americanaidd Evan Gershkovich, a arestiwyd yn Rwsia, wedi'i gyhuddo'n swyddogol o "ysbïo"

Mae gohebwyr tramor yn Rwsia wedi cael eu gorfodi i ddatblygu system rhybudd cynnar soffistigedig iawn rhag ofn y bydd perygl yn ystod y ddau ddegawd ers dyfodiad grym Vladimir Putin. Mewn gwlad lle mae llythyren y gyfraith dim ond yn bwysig pan fydd pwerus yn penderfynu ei ddefnyddio, y mecanwaith hwn fu'r unig ffordd i'r rhan fwyaf o newyddiadurwyr barhau i weithredu'n ddiogel y tu mewn i'r taluMae’r newyddiadurwr Americanaidd Evan Gershkovich, a arestiwyd yn Rwsia yr wythnos ddiwethaf, wedi’i gyhuddo’n ffurfiol o “ ysbïo Dydd Gwener, Ebrill 7, cyhuddiad y mae'n "gategori" yn ei wadu, adroddodd asiantaethau newyddion Rwsia.

Mae'r hysbysiad hwn yn paratoi'r ffordd ar gyfer treial, nad yw ei ddyddiad wedi'i gyhoeddi eto.

Selon Interfax, Mr Gershkovich, gohebydd Wall Street Journal a oedd hefyd yn gweithio i Agence France-Presse yn y gorffennol, yn cael ei erlyn o dan erthygl 276 o'r cod troseddol Rwsia, cyhuddiad y gellir ei gosbi gan ugain mlynedd yn y carchar. Arestiwyd y gohebydd yr wythnos diwethaf gan y gwasanaethau diogelwch Rwsia (FSB) tra'n adrodd yn Yekaterinburg, yn yr Urals. Cyhuddodd yr awdurdodau ef, ymhlith pethau eraill, o gasglu gwybodaeth am y diwydiant amddiffyn.

Gwrthododd yr Unol Daleithiau a'r Wall Street Journal gyhuddiadau o ysbïo a galw ar y Kremlin i ryddhau'r newyddiadurwr 31 oed, dinesydd Americanaidd o darddiad Rwsiaidd.

Fe wnaeth y dyddiol unwaith eto wadu, ddydd Gwener, gyhuddiadau “hollol ffug ac anghyfiawn”, mewn datganiad i’r wasg. "Byddwn yn parhau i fynnu bod Evan yn cael ei ryddhau ar unwaith," ychwanega'r Wall Street Journal, Wcráin, sydd wedi rhoi pwysau mawr ar y berthynas rhwng Moscow a Washington.

Mae hefyd yn dilyn cyfnewid carcharorion ym mis Rhagfyr, rhwng y seren pêl-fasged Americanaidd Griner Llydaw, a oedd yn y ddalfa yn Rwsia, a deliwr arfau Rwsiaidd Viktor Bout, carcharor yn yr Unol Daleithiau. Mae Washington wedi cyhuddo Moscow dro ar ôl tro o arestio Americanwyr yn fympwyol i'w defnyddio fel sglodion bargeinio ac adfer Rwsiaid yn cael ei gadw yn Unol Daleithiau.