“Mauro Icardi: 5 datguddiad am ei yrfa a’i fywyd preifat”

"Mauro Icardi: 5 datguddiad am ei yrfa a'i fywyd preifat"

“Mauro Icardi: Newid gyrfa, bywyd cariad a dyfodol yn PSG”

1. Newid gyrfa yn Galatasaray

Ar ôl tymor anodd yn Paris Saint-Germain, mae Mauro Icardi yn dod o hyd i ail wynt diolch i fenthyciad i Galatasaray, lle daeth yn aelod hanfodol o'r tîm. Mae ei berfformiadau yn denu sylw cefnogwyr a gallent hwyluso symudiad yn y dyfodol.

PSG: et maintenant, Galatasaray veut garder IcardI

2. Datganiadau am ei ddyfodol

Dywedodd ymosodwr yr Ariannin wrth y cyfryngau Ariannin yn ddiweddar ei ddymuniad i aros yn Istanbul, gan ddweud ei fod yn hapus yno ac yn teimlo diddordeb mawr ynddo gan y cefnogwyr.

His ambitions, his return to the field... Mauro Icardi opens up to PSGTV! | Paris Saint-Germain

3. Cynlluniau y PSG ar gyfer Icardi

Gallai Paris Saint-Germain, nad yw'n cyfrif ar Icardi, fanteisio ar y sefyllfa i'w gwneud arbedion ac ariannu ei farchnad hafaidd.

 

4. Flashback gyda Wanda Nara

Ar ôl llawer o ddadleuon a pherthynas gythryblus, byddai Mauro Icardi a Wanda Nara gyda'i gilydd eto, fel y dangosir mewn dyfyniad o raglen Master Chef Argentina.

 

5. Cwpl cryfach nag erioed

Mae'r trelar ar gyferallyriadau yn cyflwyno'r cwpl fel bod "yn fwy nag erioed gyda'i gilydd", gan eu gwneud y cwpl enwocaf yn yr Ariannin.
PSG: Mae Icardi a Wanda Nara gyda'i gilydd eto » /> Rhwygasant ar wahân am fisoedd tra bod y gŵr bonheddig yn llusgo ei ddueg ar lawntiau L a Chynghrair y Pencampwyr gyda'r shirt PSG ar y cefn.

Rhwng Mauro Icardi a Wanda Nara, llosgodd y brethyn fwy nag unwaith yn ystod blynyddoedd Paris yr ymosodwr o'r Ariannin. Rhwng sibrydion o odineb, ergydion isel ar rwydweithiau cymdeithasol a chymod wedi'i drefnu'n glyfar a cyhoeddusrwydd, mae'r cwpl infernal dro ar ôl tro wedi talu am y cronig.Y saga mewn cariad rhwng Mauro Icardi a Wanda Nara yn parhau. Fis Medi diwethaf, cyhoeddodd gwraig yr Ariannin wahanu'r cwpl yn gyhoeddus ar ei rhwydweithiau cymdeithasol. Am fisoedd, mae'r berthynas a gynhelir gan y ddau gariad wedi bod yn llawn troeon trwstan, ond mae'r wasg yn yr Ariannin wedi cynhyrfu ers yr haf hwn ar achosion ysgariad. Ar Instagram, roedd Wanda Nara felly wedi cadarnhau synau'r cyntedd.

“Mae’n boenus iawn i mi fyw’r eiliad yma, roedd hi’n ymddiried mewn stori. Fodd bynnag, o ystyried fy amlygrwydd a'r pethau sy'n dod allan o ddyfalu'r cyfryngau, byddai'n well gennyf eich bod yn gwybod gennyf. Nid oes gennyf ddim arall i'w ddatgan ac ni roddaf unrhyw fanylion am y gwahaniad hwn. Os gwelwch yn dda, gofynnaf am ychydig o ddealltwriaeth nid yn unig er fy lles, ond yn enwedig er lles ein plant.
“Newyddion a fyddai wedi cracio Mauro Icardi. Yn ôl datgeliadau Corriere dello Sport, byddai ymosodwr yr Ariannin wedi penderfynu ymweld â Wanda Nara cyn gynted ag y clywodd am y newyddion hwn.

Yn amlwg yn dal yn wallgof mewn cariad, byddai'r chwaraewr ar fenthyg gan PSG wedi rhuthro ar awyren i'r Ariannin i ennill ei wraig a'i asiant yn ôl, adroddwch ei ffrindiau agos. Wedi cyrraedd o flaen y gwesty lle mae ei gariad yn aros, byddai’r cyn-goleador Inter fodd bynnag wedi cael ei ddal i fyny gan y gwasanaeth diogelwch a’r awdurdodau lleol. Yng nghanol toriad gyda Wanda Nara, mae gan yr Ariannin berthynas gymhleth â'r un sy'n parhau i fod yn gynrychiolydd swyddogol iddo.

Mae Gossipeame yn parhau â'i datgeliadau suddlon ac yn ymddiried na fyddai Wanda Nara yn ddieithr i'r ymyriad hwn gan y byddai wedi gwahardd y chwaraewr i ymweld â hi: "Y diwrnod y cyrhaeddodd Mauro Ariannin, esboniwyd iddo ei fod yn waharddedig i fynd i mewn i'r gwesty. Ond yna dyma nhw'n ei adael i mewn. Roedd Wanda wedi gorchymyn pe bai ei chyn-ŵr, Mauro Icardi, yn dangos, bod yn rhaid iddo ofyn am ganiatâd iddi, ”datgelodd y cyfryngau arbenigol. Mewn bywoliaeth a barodd fwy nag awr, mae’r ymosodwr yn gwadu’r honiadau hyn. Os yw'n cadarnhau ei fod wedi mynd i'r Ariannin, ni fyddai wedi cael ei atal gan y byddai hyd yn oed wedi cysgu yno yn ôl ei eiriau.

Yn yr opera sebon fythol fwy afreal hon, byddai Mauro Icardi wedyn wedi ei galw’n fam ddrwg am fod wedi ynysu ei hun yn yr Ariannin tra bod ei phum plentyn yn dal yn Nhwrci, dan ofal y chwaraewr. Y mwyaf blin fyddai'r cyntaf-anedig Valentino, mab y cyn-ŵr Maxi Lopez. Stopiodd y bachgen 14 oed ddilyn ei fam ar gyfryngau cymdeithasol hyd yn oed.

“Ffoniodd Icardi Wanda ar unwaith, gofynnodd iddi ddychwelyd i Dwrci a rhoi diwedd ar y ffars gyfryngol hon. Nid yw Mauro bellach yn gwybod pa eiriau i’w defnyddio: mae’n ddig ac yn drist ar yr un pryd”, esboniodd Juan Etchegoyen ar Miter Live. gan ychwanegu bod "Galatasaray ddim yn hapus gyda'r hyn mae'r ymosodwr yn ei wneud, sydd mewn perygl o ddod â'i yrfa i ben yn gynt na'r disgwyl." Am y tro, mae'r cwpl yn parhau i fod â chysylltiad proffesiynol o leiaf ers i Wanda Nara gadarnhau yn ddiweddar ei bod yn parhau i fod yn brif gynrychiolydd Mauro Icardi. Awyrgylch.