Problem fawr Microsoft y mae angen i chi ei wybod

Problem fawr Microsoft y mae angen i chi ei wybod

 

Problem fawr Microsoft y mae angen i chi ei wybod

Mae Microsoft eisiau prynu Activision Blizzard am $69 biliwn, a fyddai'n golygu mai'r caffaeliad yw'r trosfeddiant mwyaf o un cwmni gan un arall yn hanes gemau.Os caiff y caffaeliad ei gymeradwyo, bydd Microsoft yn ennill rheolaeth ar rai o gemau fideo mwyaf poblogaidd y byd, gan gynnwys Call of Dyletswydd, World of Warcraft, Overwatch, a Candy Crush.

Le gros problème de Microsoft que vous devez savoir TELES RELAY
Problem fawr Microsoft y mae angen i chi ei gwybod TELES RELAY

 

Prif amcan Microsoft yw cynyddu ei werthiant o gonsolau Xbox. Mae gwerthiant PlayStation Sony wedi rhagori ar Xbox Microsoft ers peth amser bellach, a dywed Microsoft y byddai prynu Activision yn caniatáu iddo gynnig mwy o deitlau mawr ar Game Pass - ei danysgrifiad ar ffurf Netflix - a chreu mwy o gemau ar gyfer ffonau symudol. Cyhoeddodd Microsoft hefyd fargen i gemau Call of Duty ymddangos ar beiriannau Nintendo os bydd y fargen yn mynd drwodd, a dywed ei fod wedi gwneud yr un cynnig i Sony.

Fodd bynnag, mae Sony yn poeni y gallai Microsoft atal rhai gemau mawr rhag bod ar PlayStation. Fe wnaeth y rhandaliad diweddaraf yn y gyfres Call of Duty - Modern Warfare 2 - grosio $1 biliwn yn ei benwythnos rhyddhau, ac roedd mwy na hanner yr holl gopïau a werthwyd yn y DU ar gyfer PlayStation.

Le gros problème de Microsoft que vous devez savoir TELES RELAY
Problem fawr Microsoft y mae angen i chi ei gwybod TELES RELAY

 

Mae gan lywodraethau UDA, y DU a Chanada hefyd bryderon tebyg ynghylch caffaeliad Microsoft o Activision. Maen nhw'n ofni bod hyn yn rhoi gormod o bŵer i Microsoft ac y bydd yn defnyddio'r pŵer hwnnw i'w gwneud hi'n ddrutach, yn anoddach neu hyd yn oed yn amhosibl chwarae gemau penodol ar gonsolau cwmnïau eraill.

Dywedodd Microsoft nad oedd am frifo teimladau unrhyw un ac y byddai'n ffôl rhoi'r gorau i werthu cyfresi gêm boblogaidd yn sydyn i filiynau o ddarpar gwsmeriaid. Fodd bynnag, yn 2020 fe wnaeth Microsoft smygu $7,5 biliwn i Fethesda, crewyr y gemau enfawr Fallout a Skyrim, ac mae sïon y bydd rhai o gemau'r cwmni hwn yn y dyfodol yn ecsgliwsif Xbox. Cododd hyn ofnau y gallai'r un peth ddigwydd gydag Activision.

Le gros problème de Microsoft que vous devez savoir TELES RELAY
Problem fawr Microsoft y mae angen i chi ei gwybod TELES RELAY

 

Yn y pen draw, mae caffaeliad Microsoft o Activision yn gam mawr yn y rhyfeloedd consol gêm fideo, a gallai fod â goblygiadau sylweddol i'r diwydiant cyfan. Mae gemau fideo wedi dod yn ddiwydiant proffidiol iawn, gyda biliynau o ddoleri mewn refeniw bob blwyddyn, felly mae polion y caffaeliad hwn yn uchel. Mae Microsoft eisoes wedi dominyddu'r diwydiant cyfrifiaduron personol a meddalwedd, a byddai caffael Activision yn caniatáu iddo atgyfnerthu ei safle yn y diwydiant consol gêm fideo.

“Datblygiad Rwsiaidd: Putin yn ei gwneud yn flaenoriaeth iddo”