“Mae 03 o eithafwyr yn cynllwynio yn erbyn Macron”

“Mae 03 o eithafwyr yn cynllwynio yn erbyn Macron”

 

“Mae 03 o eithafwyr yn cynllwynio yn erbyn Macron”

Cafwyd tri aelod o grŵp asgell dde eithaf yn euog o gynllwynio yn erbyn Emmanuel Macron

Mae tri aelod o grŵp asgell dde eithaf, sy’n cael ei alw’n ‘Les Barjols’, wedi’u cael yn euog o gynllwynio i ymosod ar Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron. Eu cynllun oedd ymosod arno â chyllell mewn seremoni i goffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf ym mis Tachwedd 2018, y byddai’r arlywydd yn ei mynychu. Er bod eu cyfreithwyr yn honni eu bod nhw'n chwalu eithafwyr heb unrhyw gynllun clir, dywedodd yr erlynwyr fod y gang yn gobeithio dymchwel y llywodraeth yn dreisgar.

« 03 Extrémistes complotent contre Macron » TELES RELAY
“Mae eithafwyr 03 yn cynllwynio yn erbyn Macron” TELES RELAY

Dedfrydau carchar i aelodau'r grŵp "Les Barjols"

Cafodd pob aelod o’r grŵp eu harestio yn rhanbarth dwyreiniol Moselle. Roedd Jean-Pierre Bouyer, yr hynaf yn 66 oed yn euog i'r ddedfryd hiraf o bedair blynedd yn y carchar, gan gynnwys blwyddyn wedi'i gohirio, ymhell islaw uchafswm y ddedfryd o 10 mlynedd yn y carchar. Dedfrydwyd dau aelod arall i gyfnodau carchar byrrach. Cafodd pedwerydd dyn ddedfryd o chwe mis o garchar wedi'i gohirio am fod ag arf yn ei feddiant. Cliriwyd naw aelod arall o'r grŵp.

« 03 Extrémistes complotent contre Macron » TELES RELAY
“Mae eithafwyr 03 yn cynllwynio yn erbyn Macron” TELES RELAY

Sgyrsiau hiliol a pharatoi ymosodiadau yn erbyn mosgiau ac ymfudwyr

Yn ystod yr achos, clywodd y llys sgyrsiau hiliol ar-lein lle bu aelodau’r grŵp yn trafod mudo, eu hofn o ryfel cartref a’u casineb at yr Arlywydd Macron. Mewn un sgwrs, roedd mam i dri yn brolio am ei gallu i ymosod ar y palas arlywyddol gyda chymorth 500 o filwyr Rwsiaidd. Roedd y grŵp hefyd yn cael ei amau ​​o baratoi ymosodiadau yn erbyn mosgiau ac ymfudwyr.

“Deorydd gweithredoedd treisgar”

Galwodd y prif erlynydd y grŵp yn “deorydd gweithredoedd treisgar”. Er y gall rhai o'u safbwyntiau ymddangos yn "anghyfryd", roedd y "bygythiad yn real". Ffurfiwyd y grŵp yn 2017 ar ôl ymosodiadau jihadist yn Ffrainc, gan gynnwys yng nghylchgrawn Charlie Hebdo ac yn neuadd gyngerdd Bataclan ym Mharis yn 2015.

« 03 Extrémistes complotent contre Macron » TELES RELAY
“Mae eithafwyr 03 yn cynllwynio yn erbyn Macron” TELES RELAY

Safbwyntiau gwleidyddol a thrallod cymdeithasol

Dywedodd twrneiod amddiffyn fod y grŵp yn cynnwys pobol ymylol o gefn gwlad, pob un yn cefnogi mudiad gwrth-lywodraeth y Vest Felen. Cyfaddefodd cyfreithiwr fod yna “gasineb” wedi’i fynegi gan rai aelodau o’r grŵp, ond dywedodd ei fod wedi’i ysgogi gan “drallod cymdeithasol”. Er gwaethaf hyn, collfarnodd y llys aelodau'r grŵp am eu cynllwyn yn erbyn yr Arlywydd Macron.

Casgliad

Mae euogfarn aelodau'r grŵp "Les Barjols" am eu cynllwyn yn erbyn Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron, yn ein hatgoffa o'r bygythiad parhaus o drais gwleidyddol yn Ffrainc. Er bod rhai o aelodau’r grŵp â chymhelliant gwleidyddol, mae’n amlwg bod eu cynllun treisgar yn annerbyniol ac yn beryglus. Mae cyfiawnder Ffrainc wedi ei gwneud yn hysbys bod gweithredoedd o'r fath

"Saethu yn Mississippi: 06 wedi marw, wedi'i arestio"